Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

NTM-centralen i Södra Österbotten

Chef för enheten för väghållningsplanering

Janne Ponsimaa

  • 0295 027 746

Grundvattenskydd längs rv 8 vid Karhinkangas, Karleby

En arbetsplan för att bygga grundvattenskydd vid Karhinkangas har färdigställts 2015. Det objekt som ska skyddas ligger på Karleby stads område vid riksväg 8 mellan byarna Jokikylä och Sorro. I enlighet med planen förbättras riksväg 8 på en sträcka av cirka 1,5 km genom att grundvattenskydd byggs på båda sidorna av riksvägen.

Skyddskonstruktionen består av en kombination av bentonitmatta och plastfilmer samt ovanpå dem skyddande gräsbeklädning. 

Effekter

Grundvattenskyddet hindrar saltlösning som används vid halkbekämpning från att nå grundvattnet. 

Tidtabell

Genomförandet av åtgärderna väntar på finansieringsbeslut. Innan planen genomförs kontrolleras att planlösningarna är tekniskt aktuella.