Förnyande av säkerhetsanordningen i Karleby

Pågående projekt

Syftet med projektet är att ersätta Karleby nuvarande säkerhetsanordningssystem i sin helhet. Målet med projektet är att säkerställa en störningsfri användning av objekten och förbättra säkerheten. Dessutom möjliggörs och säkerställs på lång sikt säkerhetsanordningssystemets tekniska säkerhet och en säker tågtrafik. 

Projektets bakgrund

Säkerhetsanordningen som behöver förnyas ligger på Karleby järnvägstrafikplats. Säkerhetsanordningarna uppfyller inte dagens säkerhetskrav och säkerhetsutrustningen har inte beredskap att ta i bruk ERTMS-systemet. Ändringarna av Karleby säkerhetsanordningssystem är krångligt och även små ändringar orsakar betydande ekonomiska satsningar. 

Projektets mål

Syftet med projektet är att ersätta Karleby nuvarande säkerhetsanordningssystem i sin helhet. Målet med projektet är att säkerställa en störningsfri användning av objekten och förbättra säkerheten. Dessutom möjliggörs och säkerställs på lång sikt säkerhetsanordningssystemets tekniska säkerhet och en säker tågtrafik. 
 
Projektet:
  • Möjliggör fortsättningen av en säker trafik.
  • Möjliggör en kapacitet som är minst den idag.
  • Underlättar hanteringen av kommande ändringar.
  • Stöder ibruktagandet av ERTMS/ETCS-systemet.

Projektets tidtabell och kostnader

Projektet genomförs 2019–2023 och de kombinerade kostnaderna för projektet och säkerhetsanordningsprojektet för banavsnittet Jakobstad–Bennäs är 12 miljoner euro.
Sidan uppdaterad 31.03.2020