Hoppa till innehåll

Nya informationstjänsten för enskilda vägar har öppnats

Publicerad 22.5.2019

Det är nu ännu lättare att ange information gällande enskilda vägar. I slutet av April öppnades en ny meddelandetjänst för enskilda väglag på Digiroads hemsida.

Enskild väg

Majoriteten (ungefär 76 procent) av Finska vägar är privata. Därför är enskilda väglag I en nyckelroll att upprätthålla aktuell information om enskilda vägar som finns tillgängliga I Digiroad, ett riksomfattande väg- och gatuinformationssystem.

I den nya meddelandetjänsten kan man rapportera väglagsinformation via en användarvänlig webblankett. Meddelandetjänsten innehåller:

  • Verktyg för rapportering av nya eller ändrad väginformation

  • Ett kartfönster där du kan hitta ruttinformation

Meddelandetjänst och instruktioner för att inlämna information finns i vayla.fi/enskildavagar. Du kan gå till tjänsten genom en länk som finns efter anvisningarna.

Uppdaterad information gör logistiken smidigare

När informationen är uppdaterad i Digiroad, undervikter vi onödig vägförbrukning och förseningar och säkerställer att till exempel skogsindustrins logistik fungerar smidigt. Från och med 2019 har enskilda väglag och privata väghållare skyldighet att ange trafikrelaterad information till Digiroad-systemet, såsom tyngdbergränsningar och körförbud till följd av den nya lag om enskilda vägar (560/2018).

Information om enskilda väg som inte har några restriktioner bör också rapporteras till Väylä.

För att få statligt bidrag, måste information gällande väglag och enskilda vägar vara aktuell i Digiroad. Denna information kommer till Digiroad endast från enskilda väglag och vägdelägarna.

Meddelandetjänstens funktionalitet

I tjänsten kan du anmäla information gällande privata vägar, uppdatera information till Digiroad och beställa ett nytt verifikat for att ersätta ett föråldrat eller förlorat dokument.

Alla väglagets vägsträckor kan anmälas via en och samma blankett med genom att tillsätta en ny väg.  Varje väglag kommer att anmäla informationen separat, så att verifikatet kan skickas till väglaget.

Väglaget kan också anmäla ytterligare information via tilläggsinformationsfältet som finns på webblanketten. Anmälan om tjällossning och hastighetsbegränsningar har ett skilt fält på webblanketten.

Webblanketten kan användas även om man inte har e-post. I det fallet måste anmälaren skriva ut dokumentbilagan.

Instruktioner för att anmäla utan e-post finns på vayla.fi/enskildavagar.

Granska anmäld information om enskilda vägar

Det också finns en kartruta i meddelandetjänsten där man kan granska redan anmäld väginformation.

Informationen för enskild väg visas på kartans startsida. Kartlegenden kan öppnas via frågeteckningsknappen. I den högra hörnet finns en meny för kartans inställningar.

Via menyerna hittar du också information om körförbud, viktbegränsningar, tjälskador och hastighetsbegränsningar som rapporterats om enskilda vägar. Vägskyltarna kommer senare under 2019.

Väginformationen kan hämtas i tjänsten genom att använda namnet från vägadress systemet.

En ytterligare version kommer att lanseras under 2019. Målet är då att ytterligare utveckla kartans funktionalitet

Vi hoppas att få feedback och utvecklingsförslag gällande tjänsten, så vi kan utveckla den enligt användarnas önskemål.

Frågor? Vi hjälper gärna:
Digiroad-operator
[email protected]
t. 0405072301 (kl 9-16)
Registrera dig också till Digiroad Slack

 

Digiroads framsida


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar.