Bild: tre bilder av Finska sommaren

Digiroad - Ett nationellt väg- och gatuinformationssystem

Digiroad är ett nationellt väg- och gatuinformationssystem, som innehåller detaljerade uppgifter om det finländska väg- och gatunätet, vägnätets mittlinjesgeometri och information om vägnätets viktigaste egenskaper.

Fördelarna med systemet är informationens omfattning och enhetlighet, innehållets anpassning till trafikens behov och uppdateringen av materialet, vilket sker i enlighet med myndighetsbeslut. Via Digiroads dataservice får vidareförädlare av information, producenter av tillämpningar och tjänster samt myndigheterna en omfattande och uppdaterad information som kan tjäna som bas för både service och planering.

Digiroad-tjänsten introducerades i 2004. Trafikverket ansvarar för administrering av tjänsten. Kommunerna och ELY-centralen ansvarar för dataunderhåll tillsammans med Trafikverket. Digiroad-materialet är öppet för alla och kan laddas ner här.

Sidan uppdaterad 06.08.2019