Anmälan av uppgifter gällande enskilda vägar till Digiroad

Lagen om enskilda vägar ändrar den 1.1.2019 (560/2018). Från årsskiftet är väglaget och vägdelägare skyldiga att skicka uppgifter om vägens trafikledning till Trafikverkets Digiroad-system. En förutsättning för statsunderstöd till väglag är att uppgifterna om väglaget och den enskilda vägen i registret över enskilda vägar och i informationssystemet för väg- och gatunätet är uppdaterade.

Väglaget måste i första hand skicka:

 • Uppgifter om viktbegränsningar
 • Förbud att använda vägen
 • Möjliga tilläggsskyltar (t. ex. körning till tomten tillåten)
 • Väglaget skall också skicka en kopia av kommunens tillstånd att placera trafikmärke.
 • Väglaget kan till och med skicka information gällande vägens hastighetsbegränsning. Informationen förbättrar navigationssystemens funktionssäkerhet och kan även minska onödig trafik på vägen.
 • Om väglaget vill, kan det skicka uppgifter om tillfälligt gällande eller t.ex. årligen på samma årstid upprepade begränsningar och förbud. Bl.a. upprepade tjälskador är sådana uppgifter. Emellertid ska man inte skicka uppgifter om kortvariga begränsningar eller förbud som förorsakas t.ex. av vägarbete.

Uppgifterna skickas tills vidare via e-post till info@digiroad.fi. Under hösten utvecklar vi ett nytt sätt att skicka uppgifter till Digiroad-operatorn.

Denna sida innehåller detaljerade anvisningar om hur man skickar uppgifter till Digiroad-operatorn.

E-postmodell för att skicka uppgifter

Vänligen kopiera underliggande text till ett nytt e-postmeddelande och fyll i väglagets uppgifter:

***************************************************************************************

Här är vårt väglags <väglagets namn> uppgifter till Digiroad:

Kommun: <t. ex. Borgå>
Väglagets vägar utan förbud eller begränsningar:

 1. <Namnet på väglagets väg>
 2. <Namnet på väglagets väg>
 3. <Namnet på väglagets väg>

Väglagets vägar med förbud och begränsningar:
Vägens namn: <t. ex. Granvägen>
Viktbegränsning (kg): <t. ex. 5 000 kg samt information om det är frågan om totalmassa, boggimassa, axelmassa eller kombinationsfordonets massa>
Körförbud: <t. ex. Förbud mot trafik med motordrivet fordon>
Trafikmärkets tilläggskylt: <t. ex. Körning till tomten tillåten / inte>
Hastighetsbegränsning (valfri): <t. ex. 40 km/h>
Ytterligare uppgifter: Anmäl även andra uppgifter gällande begränsningar, till exempel tillfällig årlig giltighetstid på grund av tjälskador eller andra motsvarande preciseringar.
Kartbilaga: E-postbilaga som visar begränsningarnas platser eller länk till kartan (se anvisning under)
Tillståndsbilaga: Skicka också en kopia av kommunens tillstånd att placera trafikmärke.

***************************************************************************************

Stöter du på några utmaningar, kontakta Digiroad-operatorn. Vi hjälper gärna!

Tel. 040 507 2301 (kl. 9-16)
e-post: info(a)digiroad.fi

Väglagets kontaktuppgifter:

Väglagets kontaktuppgifter ska inte skickas till Digiroad-operatorn. Vänligen skicka kontaktuppgifterna till Lantmäteriverkets Register över enskilda vägar här.

Anvisningar för att skapa en kartbilaga

Du kan anmäla begränsningarnas läge genom att skicka en kartbilaga via e-post eller genom att göra en länk till kartan via Lantmäteriverkets Karttapaikka-karttjänst. Följande anvisning förklarar hur man skapar en kartlänk via Karttapaikka. Videon visar också samma anvisningar – du kan se videon i större format genom att klicka på bilden eller här.

Hitta den rätta vägen

 1. Gå till Karttapaikka.
 2. Karttapaikka har flera bakgrundskartor – vi rekommenderar Bakgrundskarta eller Terrängkarta -vyn.
 3. Sök vägen med Sökning-funktionen genom att skriva vägens namn i rutan. När du ser en lista över vägarna, välj den rätta enskilda vägen och tryck på vägens namn som syns med blå färg. Kartan flyttas till den rätta vägen och samtidigt ser du sökresultatfönstret över kartan.
 4. Zooma in kartvyn med +-knappen i det övre högra hörnet tills du ser den rätta vägen tydligt. Den gråa pilen i sökresultatfönstrets vänstra kant eller den blåa flaggan pekar ut rätt väg.
 5. Rör kartan till det rätta stället genom att hålla datormusens vänstra knapp intryckt och samtidigt rör datormusen. Hitta det rätta stället.

Lägg till en kartanteckning

 1. Från övre vänstra hörnet i karttjänsten välj den blåa knappen för kartanteckning (”Lägg ut en egen antecking på kartan”). Knappens nedre kant blir orange då verktyget är aktivt.
 2. Flytta datormusen på kartan till rätt ställe och klicka på datormusens vänstra knapp.
 3. Nu ser du Ny kartanteckning -fönstret.
 4. Skriv begränsningens uppgifter i Rubrik-fältet och vidare uppgifter i Beskrivning-fältet. Tryck Godkänn så ser du anteckningen på kartan.
 5. Vill du radera en misslyckad anteckning, välj anteckningen och klicka Ta bort.
 6. Vill du anmäla flera begränsningar, följ först Bifoga kartan till e-postmeddelande -anvisningen och därefter lägg till en ny kartanteckning genom att repetera Lägg till en kartanteckning -anvisningen.
 7. Varje kartanteckning måste ha en egen kartlänk, och varje länk måste bifogas till e-postmeddelandet.

Bifoga kartan till e-postmeddelandet

 1. Skapa en kartlänk till kartanteckningen genom att välja kartanteckningen och trycka på Dela kartlänk -knappen.
 2. Kopiera kartlänken genom att trycka på Kopiera länken till klippbordet -knappen.
 3. Bifoga kartlänken till e-postmeddelandet genom att trycka på datormusens högra knappen och välja Paste (ctrl + V).
 4. Kartan kan också bifogas genom att ta en skärmbild av datorskärmen och bifoga kartan som bild i e-postmeddelandet.
 5. Fyll i de andra uppgifterna och skicka meddelandet.
Sidan uppdaterad 01.04.2019