Anmälan av uppgifter gällande enskilda vägar till Digiroad

Lagen om enskilda vägar har ändrats den 1.1.2019 (560/2018). Från årsskiftet är väglaget och vägdelägare skyldiga att skicka uppgifter om vägens trafikledning till Trafikverkets Digiroad-system. En förutsättning för statsunderstöd till väglag är att uppgifterna om väglaget och den enskilda vägen i registret över enskilda vägar och i informationssystemet för väg- och gatunätet är uppdaterade. Informationen som är nödvändig för Digiroad-systemet fås inte någon annanstans ifrån än väglag och enskilda vägdelägare. Ingen bakomliggande information finns tillgänglig om enskilda vägar, om väglaget inte tidigare försett informationen.

Väglaget måste i första hand skicka:

 • Uppgifter om viktbegränsningar
 • Information om bruksförbud
 • Möjliga tilläggsskyltar (t. ex. körning till tomten tillåten)
 • bommar eller andra barriärstrukturer 
 • Väglaget skall också skicka en kopia av kommunens tillstånd att placera trafikmärke.
 • Väglaget kan även skicka information gällande vägens hastighetsbegränsning. Informationen förbättrar navigationssystemens funktionssäkerhet och kan även minska onödig trafik på vägen.

Endast kommunalt godkända trafikmärken ska anmälas till Digiroad.

Om det inte finns restriktioner eller förbud på väglagets vägar ska då väglagets vägars namn anges: på blanketten väljs då “ilmoita tiekunnan muuttuneet tai puuttuvat tiedot”, sedan ska vägarnas namn anges och slutligen kryssas rutan “Teillä ei ole rajoituksia tai kieltoja” för.

Anvisningar för anmälning om information om enskilda vägar

Ange informationen som fattas eller har ändrats gällande väglaget (anvisningar finns tillgängliga via den gröna knappen)

Digiroad måste informeras om vägbegränsningar och vägrestriktioner av vägen när du ansöker statsbidrag för enskilda vägar. Om du inte ansöker om bidrag, rekommenderas rapportering fortfarande.

Till Digiroad kan man också frivilligt meddela om fartbegränsningar, tjälskador och trafikmärken på privatvägar.

Anmälan görs via en webblankett, som du hittar på denna sida under " vidare till anmälning av information om enskild väg".

Gör följande:

1) Fyll i grundläggande information och kontaktinformation för väglaget.

2) Hitta eller sök efter en rutt på kartan med vägrens adress och kolla vilken information som för närvarande rapporteras. Lägg märkte till att inte alla enskilda vägar kan hittas med namn via sökverktyget. Då vägen kan sökas med hjälp ab till exempel, en närliggande by eller ett annat namn.

Vägarna och informationen visas när du zoomar in på kartan.

Status för en enskild väganmälan är märkt som standardvalet på kartan.

Kartnivå alltså information om en enskild väg kan justeras via knappen karttatasot i det övre högra hörnet.

Kartflikarna kan öppnas via frågetecknet i det övre vänstra hörnet. Via rullgardinsmenyn väljer du önskad kartnivå. Var noga med att också ändra rätt kartnivå via karttatasot-menyn.

3) Från rullgardinsmenyn: Välj ilmoita tiekunnan puuttuvat tai muuttuneet tiedot

4) Ange väglagets vägnamn (namn på vägen på kartan)

Om en enskild väg inte har en adress (adressnamn), ska en bilaga anges som visar vilka vägar tillhör till väglaget.

5) Ange restriktioner och begränsningar. Om det inte finns några begränsningar, lämna fältet tomt.

Viktbegränsning: Viktbegränsning uttrycks i kilogram (t ex 6000). Om väglaget angett rullmassan och axelmassan separat ska detta anges i fältet Ytterligare information anges i slutet av formuläret.

Körförbud: till exempel "körning med ett motorfordon förbjudet"

Tjälskador (tillval): Som tjälskador kan årligen återkommande skador rapporteras. Informationen ska anges med en uppskattning som stämmer med en månads noggrannhet och ska innehålla information om när tjälskadorna uppstår och vilka restriktioner då gäller. Till exempel "Kelirikko, 3000 kg, maj-april". Datumet du anger på formuläret en uppskattning av tidsperioden

Hastighetsgräns (tillval): Hastighetsgränsen fastställd av kommunen. Välj en begränsning från rullgardinsmenyn.

Kartlänk: Kartan måste anges om begränsningen inte är giltig för hela vägens längd eller om trafikskyltar rapporteras. För att skapa en kartbilaga, se slutet på denna webbsida. Om begränsningen gäller hela vägens längd och vägskylten är i början av vägen behöver du inte ange en kartlänk. Om du inte kan skapa kartlänk kan du skicka in den skannade eller på annat sätt skapade kartan till info@digiroad.fi och ange väglagets namn i rubrikfältet.

Ytterligare information: Du kan ange ytterligare vägskyltar, information om begränsningar eller annan information som är relaterad till en enskild väg.

6) Om mer än en väg tillhör väglaget, lägg till kolumner via den gröna knappen.

7) Välj hur ett dokument levereras till dig.

Ladda dokumentbilaga som en .pdf-fil: dokumentet skapas som en fil på din dator. Rapporterad information skickas till användaren via e-post.

Via e-post skickar dokumentbilagan via e-post, även den information som tillhandahålls. En kopia av dokumentet sparas inte på datorn. Det här alternativet rekommenderas om meddelandet görs på en allmän dator.

Ladda dokumentbilagan till datorn och skicka kopian till e-post-alternativet laddar ner dokumentet till datorn och skickar en kopia till den e-postadress du angivit. Rapporterad information kommer att skickas via e-post.

OBS! Om du till exempel använder en allmän dator i ett bibliotek och väljer "Hämta en dokumentbilaga till datorn som en .pdf-fil", måste dokumentet tas bort från datorn efter att bilagan har laddads upp. Bilagan innehåller känslig information!

8) Spara det nedladdade dokumentet eller kolla din e-post för att se till att du har mottagit en bekräftelse på leverans. Meddelandet bör komma inom några minuter. Om du inte fick bekräftelse för e-postmeddelandet, kolla skräppostmappen.

Det finns inga gällande restriktioner eller förbud på väglagets vägar (anvisningar finns tillgängliga via den gröna knappen)

Även om det inte finns några restriktioner eller förbud på vägen, måste informationen fortfarande rapporteras när man ansöker för statsbidrag för enskilda vägar. Om du inte ansöker om bidrag, rekommenderas rapportering fortfarande. Via privatvägsportalen kan man också meddela att inga restriktioner finns.

Anmälan görs via en webblankett, som du hittar på denna sida under "Gå vidare till anmälning av information om enskild väg."

Gör följande:

1) Fyll i grundläggande information och kontaktinformation för väglaget.

2) Hitta eller sök efter en rutt på kartan med vägrens adress och kolla vilken information som för närvarande rapporteras. Lägg märkte till att inte alla enskilda vägar kan hittas med namn via sökverktyget. Då vägen kan sökas med hjälp av till exempel, en närliggande by eller ett annat namn.

Vägarna och informationen visas när du zoomar in på kartan.

Status för en enskild väganmälan är märkt som standardvalet på kartan.

Kartnivå alltså information om en enskild väg kan justeras via knappen karttatasot i det övre högra hörnet.

Kartflikarna kan öppnas via frågetecknet i det övre vänstra hörnet. Via rullgardinsmenyn väljer du önskad kartnivå. Var noga med att också ändra rätt kartnivå via karttatasot-menyn.

3) Från rullgardinsmenyn: Välj ilmoita tiekunnan puuttuvat tai muuttuneet tiedot

4) Ange väglagets vägnamn (namn på vägen på kartan)

Om en enskild väg inte har en adress (adressnamn), ska en bilaga anges som visar vilka vägar tillhör till väglaget.

5) Ange restriktioner och begränsningar. Om det inte finns några begränsningar, lämna fältet tomt.

Viktbegränsning: Viktbegränsning uttrycks i kilogram (t ex 6000). Om väglaget angett rullmassan och axelmassan separat ska detta anges i fältet Ytterligare information anges i slutet av formuläret.

Körförbud: till exempel "körning med ett motorfordon förbjudet"

Tjälskador (tillval): Som tjälskador kan årligen återkommande skador rapporteras. Informationen ska anges med en uppskattning som stämmer med en månads noggrannhet och ska innehålla information om när tjälskadorna uppstår och vilka restriktioner då gäller. Till exempel "Kelirikko, 3000 kg, maj-april". Datumet du anger på formuläret en uppskattning av tidsperioden

Hastighetsgräns (tillval): Hastighetsgränsen fastställd av kommunen. Välj en begränsning från rullgardinsmenyn.

Kartlänk: Kartan måste anges om begränsningen inte är giltig för hela vägens längd eller om trafikskyltar rapporteras. För att skapa en kartbilaga, se slutet på denna webbsida. Om begränsningen gäller hela vägens längd och vägskylten är i början av vägen behöver du inte ange en kartlänk. Om du inte kan skapa kartlänk kan du skicka in den skannade eller på annat sätt skapade kartan till info@digiroad.fi och ange väglagets namn i rubrikfältet.

Ytterligare information: Du kan ange ytterligare vägskyltar, information om begränsningar eller annan information som är relaterad till en enskild väg.

6) Om mer än en väg tillhör väglaget, lägg till kolumner via den gröna knappen.

7) Välj hur ett dokument levereras till dig.

Ladda dokumentbilaga som en .pdf-fil: dokumentet skapas som en fil på din dator. Rapporterad information skickas till användaren via e-post.

Via e-post skickar dokumentbilagan via e-post, även den information som tillhandahålls. En kopia av dokumentet sparas inte på datorn. Det här alternativet rekommenderas om meddelandet görs på en allmän dator.

Ladda dokumentbilagan till datorn och skicka kopian till e-post-alternativet laddar ner dokumentet till datorn och skickar en kopia till den e-postadress du angivit. Rapporterad information kommer att skickas via e-post.

OBS! Om du till exempel använder en allmän dator i ett bibliotek och väljer "Hämta en dokumentbilaga till datorn som en .pdf-fil", måste dokumentet tas bort från datorn efter att bilagan har laddads upp. Bilagan innehåller känslig information!

8) Spara det nedladdade dokumentet eller kolla din e-post för att se till att du har mottagit en bekräftelse på leverans. Meddelandet bör komma inom några minuter. Om du inte fick bekräftelse för e-postmeddelandet, kolla skräppostmappen.

Väglagets information har redan angivits, och informationen i Digiroad är giltig. Väglaget behöver endast en kvittens på anmälan (anvisningar finns tillgäng-liga via den gröna knappen)

Om väglaget behöver ett nytt dokument kan ett nytt beställas via tjänsten.

Anmälan görs via en webblankett, som du hittar på denna sida under "Gå vidare till anmälning av information om enskild väg".

Gör följande:

1) Fyll i grundläggande information och kontaktinformation för väglaget.

2) Hitta eller sök efter en rutt på kartan med vägrens adress och kolla vilken information som för närvarande rapporteras. Lägg märkte till att inte alla enskilda vägar kan hittas med namn via sökverktyget. Då vägen kan sökas med hjälp av till exempel, en närliggande by eller ett annat namn.

Vägarna och informationen visas när du zoomar in på kartan.

Status för en enskild väganmälan är märkt som standardvalet på kartan.

Kartnivå alltså information om en enskild väg kan justeras via knappen karttatasot i det övre högra hörnet.

Kartflikarna kan öppnas via frågetecknet i det övre vänstra hörnet. Via rullgardinsmenyn väljer du önskad kartnivå. Var noga med att också ändra rätt kartnivå via karttatasot-menyn.

3) Från rullgardinsmenyn: Välj ilmoita tiekunnan puuttuvat tai muuttuneet tiedot

4) Ange väglagets vägnamn (namn på vägen på kartan)

Om en enskild väg inte har en adress (adressnamn), ska en bilaga anges som visar vilka vägar tillhör till väglaget.

5) Om mer än en väg tillhör väglaget, lägg till kolumner från den gröna knappen.

6) Välj hur ett dokument levereras till dig.

Ladda dokumentbilaga som en .pdf-fil: dokumentet skapas som en fil på din dator. Rapporterad information skickas till användaren via e-post.

Via e-post skickar dokumentbilagan via e-post, även den information som tillhandahålls. En kopia av dokumentet sparas inte på datorn. Det här alternativet rekommenderas om meddelandet görs på en allmän dator.

Ladda dokumentbilagan till datorn och skicka kopian till e-post-alternativet laddar ner dokumentet till datorn och skickar en kopia till den e-postadress du angivit. Rapporterad information kommer att skickas via e-post.

OBS! Om du till exempel använder en allmän dator i ett bibliotek och väljer "Hämta en dokumentbilaga till datorn som en .pdf-fil", måste dokumentet tas bort från datorn efter att bilagan har laddads upp. Bilagan innehåller känslig information!

8) Spara det nedladdade dokumentet eller kolla din e-post för att se till att du har mottagit en bekräftelse på leverans. Meddelandet bör komma inom några minuter. Om du inte fick bekräftelse för e-postmeddelandet, kolla skräppostmappen.

Ingen email, hur gå till väga? (anvisningar finns tillgängliga via den gröna knappen)

Om du inte har en e-postadress kan du fortfarande rapportera informationen på Tjänsten. Om du rapporterar information utan e-post måste du ladda dokumentet från meddelandet. Dessutom kan en bekräftelse av framgångsrikt avslöjande inte tillhandahållas. Vid behov, kan en e-postadress skapas gratis med Googles gmail-tjänst.

Anmälan görs via en webblankett, som du hittar på denna sida under "Gå vidare till anmälning av information om enskild väg."

Om du inte har en e-post, gör följande: 

1) Fyll i grundläggande information och kontaktinformation för väglaget.

2) Ange e-postadresseninfo@digiroad.fi

3) Sök väglagets väg från kartan och kolla vilken information har rapporterats: Alla enskilda vägars status ska vara ”information tillhandahållen, inga begränsningar” eller ”Information tillhandahålls, begräsningar”. Om enskilda vägens färg är svart på kartan, måste väglaget rapportera all saknad eller ändrad information.

Vägarna och informationen visas när du zoomar in på kartan.

Status för en enskild väganmälan är märkt som standardvalet på kartan.

Kartnivå alltså information om en enskild väg kan justeras via knappen karttatasot i det övre högra hörnet.

Kartflikarna kan öppnas via frågetecknet i det övre vänstra hörnet. Via rullgardinsmenyn väljer du önskad kartnivå. Var noga med att också ändra rätt kartnivå via karttatasot-menyn.

4) Välj: Rapportera väglagets saknade eller ändrade information

5) Ange väglagets vägnamn (namn på vägen på kartan)

6) Fyll in andra väglagets information (se instruktionerna ovan)

7) Om mer än en väg tillhör väglaget, lägg till kolumner från den gröna knappen.

8) Välj Ladda dokumentbilaga som en .pdf-filen. Du registrerar ditt eget bevis eller skriver ut det.

OBS! Om du till exempel använder en allmän dator i ett bibliotek och väljer "Hämta en dokumentbilaga till datorn som en .pdf-fil", måste dokumentet tas bort från datorn efter att agan har laddads upp. Bilagan innehåller känslig information!

9) Spara det nedladdade dokumentet eller kolla din e-post för att se till att du har mottagit en bekräftelse på leverans. Meddelandet bör komma i minuter. Om du inte fick bekräftelse för e-postmeddelandet, kolla skräppostmappen.

Anmäla uppgifter av enskilda vägar

Informationen om enskilda vägar anges via en webbläsarbaserad tjänst som är tillgänglig via knappen. Om du vill läsa denna anvisningssida samtidigt ska du högerklicka på knappen och välja “öppna i nytt fönster”. Du kan också granska väglagets anmälda information via kartservicen. Den anmälda informationen finns tillgänglig på kartan inom några veckor, beroende på behandlingsköns längd.

Vänligen läs instruktionerna noggrant innan du går vidare till tjänsten!

Tjänsten fungerar bäst med följande webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Internet Explorer rekommenderas ej.

dataskyddsbeskrivning
Stöter du på några frågor eller problem, vänligen kontakta Digiroad-operatören. Vi hjälper gärna!

Tel. 040 507 2301 (kl. 9-16)
e-post: info(a)digiroad.fi

Väglagets kontaktuppgifter:

Väglagets kontaktuppgifter ska inte skickas till Digiroad-operatören. Vänligen skicka kontaktuppgifterna till Lantmäteriverkets Register över enskilda vägar här.

Anvisningar för att skapa en kartbilaga

Du kan anmäla begränsningarnas läge genom att skicka en kartbilaga via e-post eller genom att göra en länk till kartan via Lantmäteriverkets Karttapaikka-karttjänst. Följande anvisning förklarar hur man skapar en kartlänk via Karttapaikka. Videon visar också samma anvisningar – du kan se videon i större format genom att klicka på bilden eller här.

Hitta den rätta vägen

 1. Gå till Karttapaikka.
 2. Karttapaikka har flera bakgrundskartor – vi rekommenderar Bakgrundskarta eller Terrängkarta -vyn.
 3. Sök vägen med Sökning-funktionen genom att skriva vägens namn i rutan. När du ser en lista över vägarna, välj den rätta enskilda vägen och tryck på vägens namn som syns med blå färg. Kartan flyttas till den rätta vägen och samtidigt ser du sökresultatfönstret över kartan.
 4. Zooma in kartvyn med +-knappen i det övre högra hörnet tills du ser den rätta vägen tydligt. Den gråa pilen i sökresultatfönstrets vänstra kant eller den blåa flaggan pekar ut rätt väg.
 5. Rör kartan till det rätta stället genom att hålla datormusens vänstra knapp intryckt och samtidigt rör datormusen. Hitta det rätta stället.

Lägg till en kartanteckning

 1. Från övre vänstra hörnet i karttjänsten välj den blåa knappen för kartanteckning (”Lägg ut en egen antecking på kartan”). Knappens nedre kant blir orange då verktyget är aktivt.
 2. Flytta datormusen på kartan till rätt ställe och klicka på datormusens vänstra knapp.
 3. Nu ser du Ny kartanteckning -fönstret.
 4. Skriv begränsningens uppgifter i Rubrik-fältet och vidare uppgifter i Beskrivning-fältet. Tryck Godkänn så ser du anteckningen på kartan.
 5. Vill du radera en misslyckad anteckning, välj anteckningen och klicka Ta bort.
 6. Vill du anmäla flera begränsningar, följ först Bifoga kartan till e-postmeddelande -anvisningen och därefter lägg till en ny kartanteckning genom att repetera Lägg till en kartanteckning -anvisningen.
 7. Varje kartanteckning måste ha en egen kartlänk, och varje länk måste bifogas till e-postmeddelandet.

Bifoga kartan till e-postmeddelandet

 1. Skapa en kartlänk till kartanteckningen genom att välja kartanteckningen och trycka på Dela kartlänk -knappen.
 2. Kopiera kartlänken genom att trycka på Kopiera länken till klippbordet -knappen.
 3. Bifoga kartlänken till e-postmeddelandet genom att trycka på datormusens högra knappen och välja Paste (ctrl + V).
 4. Kartan kan också bifogas genom att ta en skärmbild av datorskärmen och bifoga kartan som bild i e-postmeddelandet.
 5. Fyll i de andra uppgifterna och skicka meddelandet.
Sidan uppdaterad 18.09.2019