Hoppa till innehåll

Isbrytningssäsongen börjar: Otso anländer till Bottenviken enligt Trafikledsverkets beslut den 3 december

Publicerad 2.12.2021 12.05

Isbrytaren Otso kommer i början av assistansperioden att vara verksam i Bottenvikens norra del. De första assistansbegränsningarna för havsområden träder i kraft den 4 december 2021. Otso anländer till Bottenviken under helgen och sköter främst trafiken till och från Torneå, Kemi och Uleåborg.
 
”Vintern kommer, och vi har ställt upp de första assistansbegränsningarna för Bottenvikens nordligaste hamnar. När de träder i kraft (4.12.2021) skickar vi också de första isbrytarna till Saimen och till Bottenviken, i enlighet med vad isbrytarsamarbetet mellan Finland och Sverige kräver”, berättar Jarkko Toivola, som är sjötrafikdirektör och chef för Trafikledsverkets sjöfartsenhet.
 
Till havs har Trafikledsverket tillgång till Arctias sex traditionella isbrytare och två kombinationsisbrytare samt Alfons Håkans Zeus of Finland. På Saimen verkar Alfons Håkans Calypso och Protector samt Rauma Catas Meteor.
 
I detta skede skickas Raumas isbrytare Meteor till Saimen, medan Calypso hämtar en motoriserad lösbog från Kotka till Saimen. Båda anländer till området i början av veckan.
 
Under vintern kommer assistansbegränsningar att ställas upp för hamnarna i enlighet med isläget, enligt samma principer som tidigare vintrar.
 
 
 
 
Trafikledsverket ansvarar för myndighets- och beställaruppgifter samt den nationella samordningen av vintersjöfarten samt beslutar om assistansbegränsningar för hamnarna. Tjänsteleverantörer upprätthåller isbrytningsmateriel och ansvarar för isbrytningstjänster. Även samarbetet med grannländerna, där man kommer överens om samanvändning av isbrytarkapaciteten, är viktigt för helheten.
 
Enligt Trafikledsverkets servicelöfte ska man få isbrytarhjälp inom i genomsnitt fyra timmar. Isbrytarna rör sig inte bara på de farleder som leder till hamnarna, utan assisterar också otaliga fartyg på öppet hav. Kostnaderna för vintersjöfarten är omkring 60 miljoner euro per år, eftersom alla Finlands hamnar fryser till under en normal vinter.
 

Mer information:

sjöfartsexpert Tuomas Taivi, tfn 029 534 3328 eller [email protected]

 

Bilagor