Hoppa till innehåll

Hur öppna farledsdata utnyttjas

Publicerad 16.12.2021

Trafikledsverket publicerar öppna data från nästan 300 platser och för alla trafikformer (landsväg, vattenväg, järnväg) om trafikledernas egenskaper, strukturer, projekt, skick och underhåll.

Abstrakt foto, person med data i handen.

Dessa öppna data om farleder utnyttjas i samhället på många olika sätt. Den rapport om användningen av farledsdata som utarbetades i början av året har gett en hel del värdefull information om hur farledsdata används och var det behövs.

Företag är den största användargruppen som skiljer sig tydligt från resten. Många företag baserar sin verksamhet på öppna farledsdata, som används i en mängd olika tillämpningar. Andra särskilda användargrupper är diverse statliga myndigheter och institutioner, privatpersoner samt representanter för regionala och lokala myndigheter.

Majoriteten av de tillfrågade anser att Trafikledsverkets öppna data är mycket användbara. Farledsdata används särskilt i forsknings- och utvecklingsarbete, till stöd för förvaltning och beslutsfattande, i trafiksystemsarbete, i kapitalförvaltning och i underhåll av farledsnätet.

Under 2021 lades 25 nya platser till Trafikledsverkets öppna databas. Dessa omfattade bland annat information om järnvägens säkerhetsanläggningar och elbanor samt information om rälsens skick och underhåll. Cirka 100 miljoner förfrågningar har gjorts i öppna datagränssnitt under året. Under året har de mest populära uppgifterna varit information om vägbeläggningar, vinterunderhållsklasser, privata vägar, hastighetsbegränsningar och vattenvägars läge.

Bekanta dig Trafikledsverkets öppna data:

Nedladdnings- och visningstjänst
Öppna datagränssnitt

Den öppna distributionen av LAM-data överförs till Fintraffic under januari 2022

Distributionen av öppna data för automatisk trafikmätning (LAM) överförs till trafikledningsföretaget Fintraffic i januari. Data kommer även fortsättningsvis att distribueras till användarna både i obearbetad form och som färdiga rapporter via Fintraffics Digitraffic-tjänst.

Mer detaljerad information om tidpunkten och adressen för den nya tjänsten kommer inom en snar framtid att finnas på webbplatsen för öppna data

 


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar.