Hoppa till innehåll

FSE-trafikstödet ger behövliga tilläggseuron för utveckling av infrastrukturen

Publicerad 23.5.2024

Finland har under de senaste tio åren fått över 500 miljoner euro i FSE-trafikstöd (Connecting Europe Facility, Fonden för ett sammanlänkat Europa). Trafikledsverket har haft en betydande roll i ansökningarna.

Ratatyökone Kupittaa-Turku-ratatyömaalla.

Bild: Byggandet av dubbelspåret Kuppis–Åbo är ett av de trafikledsprojekt som fått FSE-trafikstöd.

Europeiska unionens FSE-program finansierar projekt inom det transeuropeiska transportnätet. Det finns FSE-program för trafik, energi och digital infrastruktur. FSE-trafikstödet har fyra kategorier. Av dessa kan tre sökas av Finland: allmänt stöd, stöd för förbättrad militär rörlighet och stöd för infrastruktur för alternativa bränslen i trafiken.

Kommissionen fastställer vilka projekt som berättigar till stöd. Kraven kan gälla till exempel klimatkonsekvenser eller projektets samhällsekonomiska lönsamhet. Det lönar sig inte att välja projekt enbart i hopp om stödpengar, utan de ska vara nödvändiga.

"Medlemsstaten måste själv vara beredd att satsa betydligt på projektet, eftersom till exempel stödprocenten för byggande inom den allmän ansökan är 30 procent och för planeringens del 50 procent. Inget trafikledsprojekt blir färdigt med enbart stödpengar", berättar Inna Berg, ledande sakkunnig för FSE-ärenden vid Trafikledsverket.

Under de senaste tio åren har Finland fått över 500 miljoner euro i FSE-trafikstöd. Största delen av stödet, dvs. cirka 300 miljoner euro, har erhållits under fyra år under slutet av perioden för FSE1-trafikstödet samt under FSE2-perioden, som pågår 2021–2027. Mer information om stöd som beviljats under den tidigare FSE1-perioden och projekten finns på Trafikledsverkets webbplats (på finska).

 

infographic om hur mycket FSE-trafikstöd Finland har gott 2020-2023 (316 miljoner euro) och ansökt 2023 (325 miljoner euro)

 

Finland har haft framgång i ansökningar om trafikstöd

 

Under innevarande FSE2-programperiod 2021–2027 har Finland redan nu beviljats sammanlagt 239 miljoner euro i stöd till 31 projekt. Perioden är fortfarande på hälft, vilket innebär att summan på det erhållna stödet troligen kommer att stiga.

"Över 80 procent av stödeuron, dvs. 192 miljoner euro, har erhållits med Trafikledsverkets ansökningar, med vilka man har ansökt om stöd både för staten och för samarbetspartner", säger Berg.

Stöd har beviljats till exempel för byggandet av det andra skedet av avsnittet Helsingfors-Riihimäki och dubbelspåret Kuppis-Åbo. Finland har också som enda land i Europa fått stöd för att bygga en hamnvägsförbindelse, dvs. till Poikkimaatie i Uleåborg.

Stödet för förbättrad militär rörlighet medförde nya möjligheter

 

Under den pågående FSE2-programperioden har det också varit möjligt att ansöka om stöd för projekt inom militär rörlighet. Finland har hittills beviljats cirka 74 miljoner euro i stöd för sådana projekt. I projekt för militär rörlighet är kriterierna något annorlunda än i andra kategorier av FSE-trafikstöd och stödet är alltid 50 procent.

Stödet för militär rörlighet har gjort det möjligt att få stöd även för flera vägprojekt. I FSE-trafikstödet har man av klimatskäl betonat ban- och farledsprojekt mer.

"Dessutom är det möjligt att få stöd för militär rörlighet även för sådana projekt som är viktiga till exempel med tanke på försörjningsberedskapen, men mindre lönsamma samhällsekonomiskt", säger Esa Suoyrjö, sakkunnig i EU-frågor vid Trafikledsverket.

Finland har lyckats utmärkt med att ansöka om stöd för det militära.

”Ett utmärkt samarbete mellan trafikförvaltningen och försvarsförvaltningen har varit förutsättningen för att lyckas. Även våra övriga intressentgrupper har deltagit intensivt med att skapa idéerna till projekten. På så sätt har vi hittat de bästa projekten för finansieringsansökningar, som utöver den militära rörligheten även gynnar den vanliga trafiken", konstaterar Suoyrjö.

Projekten för militärt stöd har koncentrerats till Norra Finland och Bottenvikens bågområde.

Spännande tider på sommaren då resultaten av ansökningarna publiceras

Resultaten från den allmänna ansökan 2023 publiceras i juli 2024. I Finland har man ansökt om en rekordstor summa stöd på 325 miljoner euro för 21 trafikprojekt. Konkurrensen om stöden är hård.

"Vi har lagt ner mycket arbete på ansökningarna. Trafikledsverket ansöker tillsammans med sina samarbetspartner om stöd för nästan 110 miljoner euro för 11 projekt, byggandet av Esbo stadsbana står för den största ansökan om finansiering. Nu är det dags att invänta med spänning hur bra arbetet bär frukt. Förhoppningsvis lyckas Finland även under denna ansökningsomgång", konstaterar Berg.

Den pågående perioden för FSE-trafikstödet löper ut 2027, men det finns inga öppna ansökningar för projekt inom infrastruktur, eftersom kommissionen enligt uppgift har använt sin budget för programperioden.

Med tiden får vi se vilka möjligheter till trafikstöd Europeiska unionen kommer att erbjuda i framtiden.