Hoppa till innehåll

Byggarbetet på Esbo stadsbana påverkar tågtrafiken på Kustbanan 24.6-28.7.2024

Publicerad 19.6.2024 12.05

Kustbanans tågtrafik väster om Alberga avbryts från och med midsommar och fem veckor framöver på grund av byggarbetena på Esbo stadsbana. Trafikavbrottet påverkar både närtågstrafiken och fjärrtågstrafiken mellan Helsingfors och Kuppis.

I Esbo stadsbana-projektet byggs två tilläggsspår och stationsområdena mellan Alberga och Köklax förbättras. Byggandet av tilläggsspår kräver på flera ställen brytning av berg och förstärkning av grunden samt nya broar. På stationsområdena förnyar man plattformskonstruktionerna och passagerna samt man bygger plattformstak.
 
Det fem veckor långa avbrottet från och med midsommar genomförs så att arbeten i anslutning till de nuvarande spårens konstruktioner kan utföras och arbetet i närheten av järnvägen kan utföras på ett säkert sätt.

 

"De nya tilläggsspåren korsar de nuvarande spåren och därför måste en del av de nuvarande spåren och de tillhörande järnvägskonstruktionerna rivas. Bland annat bro- och grundförstärkningsarbetena är också sådana att de sträcker sig under alla fyra spåren", berättar projektchef Tommi Rosenvall vid Trafikledsverket.

Byggandet av tilläggsspår kräver på flera ställen brytning av berg och förstärkning av grunden samt byggande av nya broar. Arbets- och trafiksäkerhetsfrågor i anslutning till brytning förutsätter att tågtrafiken stoppas medan arbetet pågår.

"Den här sommarens viktigaste sprängnings- och brytningsarbeten är bergskärningarna öster om Kilo station, väster om Domsby station och väster om Esbo centrum. De förberedande arbetena vid objekten pågår redan för att de egentliga brytningsarbetena ska kunna utföras så smidigt som möjligt", berättar Rosenvall.

I maj 2024 hade trafiken fyra dygnslånga avbrott och efter sommaren i augusti-september väntar ännu tre 48 timmars trafikavbrott (31.8-1.9, 7.9-8.9, 14.9-15.9) samt två 24 timmars trafikavbrott (22.9, 29.9).

"Avbrotten i maj förlöpte mycket bra och vi lyckades fortsätta med arbetet enligt planerna. Under de korta trafikavbrotten fokuserar man på pålnings- och grundförstärkningsarbeten på broar samt arbeten i anslutning till brobyggande vid de nuvarande spåren eller i deras omedelbara närhet", säger Rosenvall.

Det långa trafikavbrottet kommer att upprepas under de tre kommande somrarna, sista gången 2027. Mellan avbrotten främjas arbetet i områden utanför spåren. För att projektet ska kunna genomföras smidigt är det viktigt att tidtabellen för avbrotten slås fast i god tid på förhand.

När stadsbanan blir färdig förbättrar den punktligheten för närtågstrafiken mellan Kyrkslätt och Esbo samt fjärrtågstrafiken i riktning mot Åbo. I och med de två tilläggsspåren minskar störningskänsligheten betydligt på banavsnittet mellan Alberga och Köklax.

Tågtrafiken ersätts med bussar på sommaren

Under avbrottet i tågtrafiken från midsommar till slutet av juli ersätts alla fjärrtåg mellan Helsingfors och Åbo med bussar. Närtågen mellan Karis och Hangö trafikeras normalt med tåg under banavbrottet, men H-tåget som trafikerar tre dagar i veckan mellan Helsingfors och Hangö kan inte trafikeras med tåg under projekt.

Tidtabellerna och rutterna för de bussar som ersätter närtågstrafiken finns i Reseplaneraren. Mellanrummen mellan A-tågen mellan Helsingfors och Alberga kortas ner till 10 minuter under sommaren.

Mer information om undantagsarrangemang under trafikavbrott finns på VR:s och HRT:s webbplatser.

Mer information

Tommi Rosenvall, projektchef, Trafikledsverket, [email protected], tfn 029 534 3830 

https://vayla.fi/sv/esbo-stadsbana 
https://www.facebook.com/espoonkaupunkirata
Projektets fotomapp på Flickr-webbsidan