Hoppa till innehåll

Banprojektet Kuppis–Åbo: Mot smidigare rörlighet i Kuppis

Publicerad 28.11.2022

Testarna som kallades till medborgarauditeringen i Kuppis önskade ändringar i skyltarna, cykelparkeringen utanför stationen och trapporna. Banprojektet Kuppis–Åbo förbättrar trafikarrangemangen i samarbete med Åbo stad och VR.

Banprojektet Kuppis–Åbo fick värdefull information av testarna om till exempel säkerheten och tillgängligheten vid parkeringsplatserna utanför Kuppis triangel. Här ger testaren Iita Makkonen respons. 

Banprojektet Kuppis–Åbo fick värdefull information av testarna om till exempel säkerheten och tillgängligheten vid parkeringsplatserna utanför Kuppis triangel. Här ger testaren Iita Makkonen respons. 

I Kuppis har vi nu i en dryg månad rört oss enligt de tillfälliga trafikarrangemangen inom banprojektet Kuppis–Åbo. Under de två första veckorna guidade plattformsguiderna passagerare ansikte mot ansikte, och det finns fortfarande högtalarutrop, skyltar och kartor på stationerna. 

– Det har samlats respons på trafikarrangemangen via många kanaler. Det är en utmaning att Kuppis station inte är dimensionerad för de nuvarande trafikmängderna. Vi gör dock trafiken på Kuppis smidigare efter bästa förmåga, berättar Erkki Mäkelä, projektchef för banprojektet Kuppis–Åbo vid Trafikledsverket. 

Genom Kuppis medborgarauditering, som ordnades i slutet av september, erhölls respons i synnerhet om tillgängligheten och säkerheten. På Åbo centralstation genomfördes en medborgarauditering våren 2022. 

Två personer med rörelsehinder och en synskadad person testade arrangemangen på stationsområdet på en solig och torr höstdag. Ena personen med nedsatt rörelseförmåga rörde sig med elrullstol och den andra med en manuell rullstol. Den synskadade testaren hade en ledarhund och en vit käpp som hjälpmedel. 

I medborgarauditeringen deltog Riitta Tammi, sakkunnig inom kundrelationer, Erkki Mäkelä, projektchef och Seppo Paukkeri, projektingenjör från Trafikledsverket samt Hannele Vartia, byggherrekonsult vid Arkos och Silja Laine, skyltplanerare vid Ramboll. 


Den synskadade testaren Taru Luukkala önskade mer kontrast, dvs. tonskillnad, till trapporna som leder från stationshallen till plattformarna. 

Den synskadade testaren Taru Luukkala önskade mer kontrast, dvs. tonskillnad, till trapporna som leder från stationshallen till plattformarna. 

Bättre skyltar på kommande

Testarna gick genom stationsområdet och bedömde parkeringsplatserna, stationshallen och plattformsområdet. Framför stationen finns en avgiftsbelagd cykelparkering som många testare upplevde som trång: Bilarna kör fronten över trottoaren och cykelparkeringen är full av både cyklar och elsparkcyklar. Det är svårt för någon som rör sig ensam med rullstol att flytta elsparkcyklar ur vägen. 

– Cykelparkeringen kunde till exempel avgränsas med målstreck, och dessa möjligheter utreds inom projektet tillsammans med företaget som äger parkeringsplatsen, säger Riitta Tammi. 

Utöver parkeringsområdet framför stationen och skillnaderna i kontrast önskade testarna bättre skyltar på stationsområdet. Texterna på kartorna var tryckta med liten font, och det var svårt att läsa texterna på avstånd från en rullstol. En del av skyltarna var också för låga.

– Guidekartans andra sida kunde vara grön och märkt med infotecken, konstaterar Tammi. 

Fler skyltar önskades också för bussförbindelsen till hamnen. Bussförbindelsen till hamnen avgår från busshållplatsen på Artillerigatan, som kan vara svår att hitta, i synnerhet för personer som inte känner Åbo. Som glada nyheter kan jag berätta att man inom projektet håller på att tillverka nya skyltar för såväl hiss- och trappuppgången som Kuppis station. Det kommer också att komma bättre skyltar om bussförbindelserna från Åbo centralstation till Kuppis och bussförbindelserna från Kuppis till Åbo centrum.  
 

Skyltarna på stationsområdet utvecklas i samarbete med projektets olika parter. Här läses guidetexten av testaren Leila Häkkinen.

Skyltarna på stationsområdet utvecklas i samarbete med projektets olika parter. Här läses guidetexten av testaren Leila Häkkinen.

All respons är värdefull

Tillräcklig belysning och kontrasterna i omgivningen, dvs. tonskillnaden, hjälper synskadade att röra sig tryggt på stationsområdena. Trapporna som leder från stationshallen till tågplattformarna hade inte tillräcklig kontrast, vilket försvårade rörligheten. En testare med nedsatt rörelseförmåga upptäckte i sin tur att rullstolens hjul kan fastna i gliddörrens springor i stationshallen. 

Trafikledsverket, Åbo stad och VR samarbetar intensivt för att utveckla trafikarrangemangen. Målet är att garantera så säkra och smidiga resekedjor som möjligt för alla. 

– Tillgängligheten och säkerheten vid Kuppis station förbättras ett steg i taget och all respons på detta utvecklingsarbete är värdefull, säger Mäkelä. 

Mer information: 
Trafikledsverket, sakkunnig inom kundrelationer Riitta Tammi, tfn 029 534 3229, [email protected]
Trafikledsverket, projektchef Erkki Mäkelä, tfn 029 534 3822, [email protected]

Följ projektet: 
https://vayla.fi/sv/banprojektet-kuppis-abo
www.facebook.com/Kuppisbaneprojektet 

Målet för banprojektet Kuppis–Åbo är att förbättra spårtrafiken i hela Egentliga Finland och på Kustbanan, och göra den smidigare. Dessutom möjliggör projektet för sin del genomförandet av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Tack vare de modifieringsarbeten som utförs på bangårdarna frigörs mark i Åbo stationsområde för områdets utveckling, och säkerheten och tillgängligheten hos järnvägsstationens passagerarplattform förbättras. Projektets arbeten är schemalagda till åren 2021–2024. Europeiska unionen stöder planeringsskedet som Trafikledsverket och Åbo stad genomför i samarbete med VR med 6,3 miljoner euro. 

Trafikledsverket ansvarar ensam för innehållet i denna publikation och det motsvarar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikt.


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv