Hoppa till innehåll

Banprojektet Kuppis–Åbo: Logomobron är inte avsedd att fungera som stationsbyggnad – tillfälliga stationstjänster ordnas med separata lösningar

Publicerad 17.5.2023 14.54

Banprojektet Kuppis–Åbo publicerade måndagen den 15 maj ett meddelande om kommande förbättringar på Åbo bangård. I meddelandet nämndes också att man strävar efter att ordna de tillfälliga stationstjänsterna så smidigt som möjligt vid Logomobron när tågtrafiken från Helsingfors återvänder till Åbo station i slutet av 2024. Detta har gett upphov till en felaktig uppfattning i offentligheten om att Logomobron skulle fungera som stationsbyggnad tills Åbo stads nya Resecentrum blir färdigt.

"Logomobron är inte avsedd att fungera som stationsbyggnad. Eftersom tillträdet till de nya plattformarna kommer att ske via Logomobron finns de tillfälliga stationstjänsterna i närheten av Logomobron", preciserar Trafikledsverkets projektchef Erkki Mäkelä.  

Planeringen av de tillfälliga stationstjänsterna pågår i detta skede fortfarande. 
"Lösningarna för att ordna de tillfälliga stationstjänsterna kartläggs i Trafikledsverkets, Åbo stads och VR:s gemensamma arbetsgrupp i gott samarbete" konstaterar Åbo stads ägarstyrningschef Jarkko Virtanen.

Planen är att de tillfälliga stationstjänsterna ska genomföras i två faser

De tillfälliga stationstjänsterna i den första fasen blir klara senast i juli 2024 när tågtrafiken i riktning mot Tammerfors flyttas till de nya plattformarna. Banprojektet Kuppis–Åbo ansvarar för genomförandet av detta arrangemang. 
 
"Vårt mål är att ordna en så bra tillfällig lösning som möjligt för stationstjänsterna. Vi planerar att förse de nya passagerarplattformarna med biljettautomater och utreder möjligheterna att genomföra bagageförvaring i närheten", säger VR:s utvecklingschef Petri Martola.  

De tillfälliga stationstjänsterna i den andra fasen är inte en del av banprojektet Kuppis–Åbo, utan en separat helhet. Förhandlingar om genomförandet av tillfälliga tjänster i den andra fasen förs med Åbo stad, VR och Trafikledsverket. De tillfälliga stationstjänsterna i den första fasen kan ha en anspråkslösare nivå än de tillfälliga, långvarigare stationstjänsterna i den andra fasen. De tillfälliga stationstjänsterna i den andra fasen betjänar resenärerna tills Åbo stads nya Resecenter-projekt blir klart. Den målsatta tiden för färdigställande är 2029.  

Genomförandet av banprojektet Kuppis–Åbo betjänar framtida lösningar

Genomförandet av banprojektet Kuppis–Åbo betjänar förutom främjandet av Åbo stads markanvändningsprojekt även utvecklingen av spårtrafiken på hela Kustbanan samt planerade närtrafikprojekt. 

"Riksdagen har beviljat projektet finansiering för åren 2020–2026. Projektet har också fått betydande stöd från Europeiska unionen. I en idealisk situation skulle olika projekt ha följt på varandra på ett smidigt sätt. På grund av finansieringsbesluten har det dock inte varit möjligt att flytta byggandet av dubbelspåret Kuppis–Åbo och förbättringen av bangårdarnas funktionalitet i väntan på att Åbo stads Resecentrum-projekt blir klart", berättar avdelningschef Jussi Lindberg vid Trafikledsverket.

Mer information: 
Trafikledsverket, projektchef Erkki Mäkelä, tfn 029 534 3822, [email protected]
- Banprojektet Kuppis–Åbo och tillfälliga stationstjänster, fas 1

Åbo stad, direktör för ägarstyrning Jarkko Virtanen, tfn. 050 559 0286, [email protected]
- Åbo Resecentrum och tillfälliga stationstjänster, fas 2

VR:s kommunikation, 029 4347 123, [email protected]
- VR:s stationstjänster

Meddelande 15.5. Förbättringar på Åbo personbangård: https://vayla.fi/sv/-/banprojektet-kuppis-abo-forbattrar-sakerheten-tillgangligheten-och-estetiken-pa-abo-personbangard

Följ projektet:
https://vayla.fi/sv/banprojektet-kuppis-abo
facebook.com/KupittaaTurkuratahanke 

Målet för banprojektet Kuppis–Åbo är att förbättra spårtrafiken i hela Egentliga Finland och på Kustbanan, och göra den smidigare. Dessutom möjliggör projektet för sin del genomförandet av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Tack vare de modifieringsarbeten som utförs på bangårdarna frigörs mark i Åbo stationsområde för områdets utveckling, och säkerheten och tillgängligheten hos järnvägsstationens passagerarplattform förbättras. Projektets byggarbeten infaller 2022–2026.  Projektet har fått stöd av Europeiska unionen för både planering och byggande.


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv