Trafikverket har utarbetat en järnvägsplan för elektrifiering av banan mellan Hyvinge och Hangö. Planen var offentligt framlagd i kommunerna under hösten 2013. Den administrativa handläggningen av järnvägsplanen fortsätter och man strävar till att den ska vinna laga kraft i september-oktober 2015. Kommunerna som ligger längs järnvägsavsnittet är Hyvinge, Nurmijärvi, Vichtis, Lojo, Raseborg och Hangö.

Trafikplatserna längs banan är Hyvinge, Rajamäki, Röykkä, Nummela, Lojo, Gerknäs, Svartå, Mjölbolsta, Karis, Dragsvik, Ekenäs, Skogby, Lappvik, Dynamitväxeln, Sandö, Hangö Norra och Hangö

I järnvägsplanen bedöms konsekvenserna av att sänka spåren samt av konstruktionerna som krävs för elektrifieringen, dvs. kontaktledningsstolpar, ledare och fem omformarstationer. I projektet för elektrifiering av banavsnittet Hyvinge–Hangö ingår de enkelspåriga banavsnitten som förvaltas av staten samt industrispåren till Hangö hamn, Lappvik och Gerknäs. Spårens totala längd är cirka 165 kilometer.

Trafikplatserna längs banan är Hyvinge, Rajamäki, Röykkä, Nummela, Lojo, Gerknäs, Svartå, Mjölbolsta, Karis, Dragsvik, Ekenäs, Skogby, Lappvik, Dynamitväxeln, Sandö, Hangö Norra och Hangö. Banavsnittet mellan Hyvinge och Hangö är en del av det europeiska järnvägsnätet (TEN). Det ingår också i den Nordiska Triangeln.