Hoppa till innehåll

Vintern under isbrytningssäsongen 2022–2023 var mild, säsongen varade 167 dygn

Publicerad 2.6.2023 13.31

Den gångna isbrytningssäsongen inleddes den 11 december 2022 när Otso var den första isbrytaren som åkte till Bottenviken. Isbrytaren Kontio återvände som sista isbrytare till Skatudden den 26 maj 2023. Isbrytningssäsongen blev därmed 167 dygn. I Finska viken började isbrytningssäsongen den 6 januari och pågick fram till den 12 april. 

 
Isbrytningssäsongen började något senare än året innan, även om de första assistansrestriktionerna fastställdes redan i början av december. Ännu i december verkade det som om vintern kunde utvecklas till en genomsnittlig vinter eller till och med något strängare vinter än genomsnittet. Den istäckta arealens utveckling avtog dock redan i slutet av december på grund av det milda vädret.
 
Början av mars var kall och isvinterns största istäckta areal nåddes den 12 mars, två veckor senare än genomsnittet. Då fanns det is i ett område på 81 000 km², på basis av vilket vintern klassificeras som mild. Den gångna isvintern var enligt Meteorologiska institutets statistik den fjärde i ordning av 2000-talets vintrar med minst is.
 

Sju isbrytare i användning

"Trots den milda vintern och isfältet som sträckte sig till ett mycket litet område samt det mycket tunna isfältet användes sju av nio isbrytare, vilket för sin del vittnar om att handelsfartygens självständiga förmåga för gång i is har försämrats och att det finns ett större behov av assistans", säger Helena Orädd, chef för sjöfartsenheten vid Trafikledsverket.
 
I havsområdena användes under säsongen sammanlagt sju fartyg för isbrytaruppdrag. I Bottenviken opererade Otso, Kontio, Sisu och Polaris. Zeus of Finland assisterade i huvudsak i Vasa och Kaskö, men i slutet av säsongen även i södra Bottenviken. Utöver dessa fanns det i Bottenviken svenska isbrytare sammanlagt i 54 dygn som assisterade den finska sjötrafiken. Kombinationen Calypso-Saimaa och Urho ansvarade för isbrytningen i Finska viken.
 
Antalet dagar då de var i operation var sammanlagt 684, vilket vittnar om isbrytningssäsongens milda väder. Under föregående säsong 2021–2022 uppgick antalet dagar till över 900.
Totalt rörde sig isbrytarna under säsongen cirka 44 789 sjömil, vilket är cirka 82 945 km, dvs. två gånger runt jorden. Antalet fartygsbesök i hamnar som omfattas av assistansrestriktioner var sammanlagt 8 715 (anlänt 4 362 och avgått 4 353).
 
Under säsongen fick sammanlagt 1 262 fartyg assistans i havsområdet, varav 77 var bogseringar. Under föregående säsong 2021–2022 uppgick assistanserna till sammanlagt 2 271.
Assistansrestriktionerna var i kraft 1.12.2022–26.5.2023. Den genomsnittliga väntetiden för assistans var 3,6 timmar. Utan väntan kom 96,89 procent av fartygen till hamnar som omfattas av assistansrestriktioner.
 
Assistansrestriktionerna fastställer hurdana fartyg som har rätt till isbrytarassistans till finska hamnar. Assistansrestriktionen är bunden till fartygets isklass, maskineffekt och storlek och fastställs utifrån de rådande isförhållandena.
 
Trafikledsverket ansvarar för myndighets- och beställaruppgifterna samt den nationella koordineringen, utvecklingen och styrningen när det gäller assistans inom vintersjöfarten.
 
 
Mer information:
enhetschef Helena Orädd, tfn 029 534 3321, [email protected]
sakkunnig, sjöfart Tuomas Taivi, tfn 0295 34 3328, [email protected]
 

Bilagor