Hoppa till innehåll

Var är man mest nöjd med vinterunderhållet av landsvägarna? Och var förbättrades mest?

Publicerad 15.5.2024 13.45

 

Trafikledsverket utredde igen med en undersökning av trafikanters nöjdhet var i Finland de nöjdaste trafikanterna fanns under förra vintern och var trafikanternas nöjdhet förbättrades mest. Undersökningen ger värdefull information till såväl entreprenörer som Trafikledsverket och möjliggör utveckling av verksamheten.

Trafikledsverket fastställer en viss servicenivå för vinterunderhållet av landsvägarna. NTM-centralernas ansvarsområden för trafik och infrastruktur ansvarar för genomförandet av nivån i egenskap av beställare av vägunderhåll.Trafikansvarsområdena för NTM-centralerna som ansvarar för den regionala väghållningen konkurrensutsätter underhållsentreprenaderna för landsvägarna med kvalitetskrav. Det finns 79 entreprenader och tjänsteleverantörerna ansvarar i allmänhet för dem under en avtalsperiod på cirka fem år.

På basis av undersökningen av trafikanters nöjdhet utreder Trafikledsverket årligen vilka underhållsentreprenader för landsvägar som lyckats bäst med service för trafikanterna och vilka som förbättrat kundnöjdheten mest under vintern. Resultaten används i utvecklingen av verksamheten och i entreprenadernas incitament.

Entreprenörerna har möjlighet att påverka trafikanternas nöjdhet

Genom sin egen verksamhet kan entreprenörerna påverka kundernas nöjdhet på många olika sätt. Entreprenörerna har möjlighet att påverka hur väl de lyckas i sitt arbete exempelvis genom val av arbetsmaskiner och -apparater, personal och arbetssätt. Dessutom kan entreprenörerna optimera framgången i sitt arbete genom att förutse väderförhållanden, schemalägga arbeten i rätt tid och utnyttja kännedom om regionen.

Vinterunderhållet av landsvägarna omfattar många slags uppgifter, såsom snöröjning, halkbekämpning och utjämning av hårdpackad snö och is. Alla underhållsentreprenader är dock inte likadana, det finns skillnader i fråga om till exempel trafikmängden och miljön. Underhållsentreprenaderna indelas i tre kategorier: mycket krävande entreprenader, krävande entreprenader och basentreprenader.

Trafikanterna var denna gång nöjdast med vinterunderhållet på följande entreprenadområden:

I mycket krävande underhållsentreprenader var man nöjdast i Uleåborg (Destia). I krävande entreprenader var man däremot nöjdast i Mäntsälä (konsortoriet Yli-Hyrylä MHU) och i Kuopio (Savon Kuljetus Oy). I basentreprenader var man nöjdast i Ijo (Destia), näst nöjdast var man i Ivalo (Destia) och tredje mest nöjd i Vetil (YIT).

Trafikanternas nöjdhet hade förbättrats mest i följande entreprenader:

I mycket krävande entreprenader hade trafikanternas nöjdhet förbättrats mest i Uleåborg (Destia), i krävande entreprenader i Kemi (Terranor Oy) och Mäntsälä (konsortoriet Yli-Hyrylä MHU). I basentreprenaderna hade nöjdheten förbättrats mest i Ijo (Destia), näst mest i Pello (YIT) och tredje mest i Pudasjärvi (YIT).

Tyngdpunkterna för entreprenadmodellen för underhåll av landsvägarna

I entreprenadmodellen för underhåll av landsvägarna har man utöver kostnadseffektiviteten strävat efter att betona den servicenivå som trafikanterna får, samarbetet mellan beställaren och tjänsteleverantören samt att skapa flexibilitet för de varierande årens behov så att man även under långa och snörika vintrar kan garantera trafikanterna en trygg trafik dagligen.

”En lång och delvis besvärlig vinter utmanade underhållsentreprenörerna i vinterunderhållet. Trafikanterna ansåg att underhållsentreprenaderna lyckades förra vintern, särskilt i norra Finland. Det är glädjande att flera olika underhållsentreprenörer låg bakom dessa framgångar och underentreprenörerna förtjänar särskilt beröm som lokalt har utfört ett bra arbete”, konstaterar Jarkko Pirinen, sakkunnig inom underhåll av landsvägar vid Trafikledsverket.

Mer information:

Trafikledsverket:

Jarkko Pirinen, sakkunnig inom underhåll av landsvägar

tfn 029 534 3339

fornamn.efternamn@vayla.fi

NTM-centralerna:

Södra upphandlingsområdet:

Underhåll, enhetschef Tuomas Vasama, [email protected]

Egentliga Finlands upphandlingsområde:

Underhåll, enhetschef Katja Levola, [email protected]

Mellersta Finlands upphandlingsområde:

Underhåll, enhetschef Jere Toppinen, [email protected]

Norra upphandlingsområdet:

Underhåll, enhetschef Kari Parikka, [email protected]

Se även:

Resultatet av undersökningen av trafikanters nöjdhet: Vintersäsongen på landsvägarna var lång och nöjdheten med vinterunderhållet sjönk något jämfört med föregående vinter till 2022 års nivå

Vinterunderhåll av vägar

 

Bilagor