Hoppa till innehåll

Utredningsplan för direktbanan Esbo–Salo

Publicerad 8.11.2022 10.20

 

En direktbana planeras mellan Esbo och Salo. Direktbanan skulle vara en del av den snabba tågförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo. Utredningsplanen för direktbanan Esbo-Salo finns till påseende under tidsperioden 8.11.–8.12.2022 då man också kan lämna in en anmärkning om planen. Inget beslut har fattats angående byggandet av projektet.

Planeringen av direktbanan Esbo-Salo har framskridit och utredningsplanen finns nu till påseende. I utredningsplanen besvaras bland annat följande frågor:

 • Ungefär var ligger den nya järnvägen?
 • Hur påverkar den nya järnvägen väg- och trafikförhållandena och trafiksäkerheten?
 • Hur påverkar den nya järnvägen miljön, människors hälsa och levnadsförhållanden?
 • Hur kan projektets eventuella skadliga effekter elimineras eller minskas?
 • Vilka är de grundläggande trafikmässiga och tekniska lösningarna för de undersökta byggnadsalternativen?
 • Hur mycket kostar projektet preliminärt att bygga?

Bild: Den planerade direktbanan Esbo-Salo (med grönt på bilden). Klicka för att förstora.

Allmänt om direktbanan Esbo-Salo

En snabb tågförbindelse planeras mellan Helsingfors och Åbo. Projektet kallas också för ”Entimmeståget till Åbo”. Projektet består av fyra helheter: Esbo stadsbana, direktbanan Esbo-Salo, dubbelspåret Salo-Åbo och Åbo bangårdar. Den utredningsplan som nu finns till påseende gäller direktbanan Esbo-Salo. Trafikledsverket ansvarar för utredningsplanen för direktbanan Esbo-Salo.

Spårtrafiken mellan Esbo och Salo går numera längs kustbanan, som är slingrande och lång. Banan byggdes ursprungligen för över 100 år sedan och kräver kontinuerliga reparationsåtgärder. Trots reparationerna är banan ställvis i så dåligt skick att det stör tågtrafiken.

Målet med den snabba järnvägsförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo, och samtidigt direktbanan Esbo-Salo, är att förkorta restiden mellan Helsingfors och Åbo. Den nya järnvägsförbindelsen gör det möjligt att försnabba fjärrtågtrafiken med cirka en halv timme och samtidigt också inleda närtågstrafik mellan Helsingfors och Lojo. På den nuvarande kustbanan skulle närtågstrafiken fortsätta i stort sett som förr. Fördelarna av en betydligt kortare restid mellan Helsingfors och Åbo får man först när direktbanan mellan Esbo och Salo har tagits i bruk.

Den nuvarande banan är främst enspårig och den nya banan dubbelspårig. I och med direktbanan blir tågtrafiken smidigare och punktligare. Det skulle bli enklare att lösa störningssituationer, tågtrafiken skulle bli mera lockande och antalet passagerare öka.

Trafikledsverket har i november 2022 publicerat en projektutvärdering av direktbanan Esbo-Salo. Där utvärderar man de av trafikprojektets effekter som går att mätas i pengar. Direktbanans nytto-kostnadsförhållande är 0,54, dvs. direktbanans investeringskostnader är kalkylmässigt större än de ekonomiska besparingar som den medför för trafiken. Att förhållandet är mindre än ett innebär dock inte nödvändigtvis att projektet är olönsamt, eftersom nytto-kostnadsförhållandet endast beaktar den nytta som projektet för med sig för trafiken. Det beaktar inte alla projektets samhälleliga effekter.

Utredningsplanen till påseende

Den preliminära utredningsplanen för direktbanan Esbo-Salo och MKB, alltså miljökonsekvensbedömningen, har fungerat som utgångspunkter för direktbanan Esbo-Salos utredningsplan som nu finns till påseende. De färdigställdes båda 2010. Dessutom färdigställdes år 2021 MKB för den snabba tågförbindelsen Helsingfors-Åbo.  Det är frågan om ett projekt i megaklass, och planeringen är en lång process. Utredningsplanen har bland annat förutsatt att man antecknat banans läge i landskapsplanen och i kommunernas generalplaner.

Förslaget till utredningsplan finns till påseende i 30 dagar. Under denna tid kan fastighetsägare andra som är intresserade av projektet framföra sina åsikter om utredningsplanen. Dessa anmärkningar beaktas i beslutet om godkännande av planen.

Utredningsplanen har utarbetats genom omfattande samarbete

Trafikledsverket har utarbetat utredningsplanen i samarbete med landskapsförbunden och NTM-centralerna i Nyland och Egentliga Finland samt kommunerna Esbo, Kyrkslätt, Vichtis, Lojo och Salo som ligger längs direktbanan. Övriga intressentgrupper är Museiverket, Esbo stadsmuseum, Egentliga Finlands landskapsmuseum, Västra Nylands räddningsverk, Egentliga Finlands räddningsverk och HRT.

Alla ovan nämnda intressentgrupper har varit representerade i projektgruppen. Utöver dessa intressentgrupper har invånarna och andra intressentgrupper haft möjlighet att delta i och ta ställning till planerna under tillställningar för boende som ordnades sammanlagt 15 gånger i olika kommuner åren 2018 och 2019.

Berätta din åsikt

Bekanta dig med projektets utredningsplan: https://vayla.fi/sv/alla-projekt/esbo-salo

Anmärkningarna ska ges senast 8.12.2022.

Brev som berör ärendet har skickats hem till områdets fastighetsägare.

Siffror från planen för direktbanan Esbo-Salo

 • 95 km ny bana
 • 110 nya broar
 • 23 nya järnvägstunnlar
 • fyra nya stationer: Hista i Esbo, Veikkola i Kyrkslätt, Nummela i Vichtis och Lempola i Lojo
 • Projektets beräknade byggnadskostnader uppgår till cirka 2,9 miljarder euro

Hur projektet framskrider

År 2021 inleddes också ett mera detaljerat järnvägsplaneringsskede som utförs av projektbolaget Entimmeståget till Åbo Ab. I järnvägsplaneringsskedet fastställs bland annat banans exakta läge och de områden som behövs för banan. 

Efter ett eventuellt byggbeslut ska man ännu göra upp en detaljerad byggplan för projektet. Inget beslut har fattats angående byggandet av projektet.

Mer information

https://vayla.fi/sv/alla-projekt/esbo-salo

Kungörelser och anmälningar

Länk till projektbedömningen.

Heidi Mäenpää
projektchef
Trafikledsverket
tfn. 029 534 3819
[email protected]

Bilagor