Hoppa till innehåll

Undersökning: friktionsdäck säkrare än tidigare

Publicerad 23.2.2023

I Trafikledsverkets färska undersökning uppdaterades forskningsdata om vinterdäckstypens inverkan på trafiksäkerheten. Friktionsdäck är säkrare än tidigare i moderna bilar och deras andel i Finland kunde fördubblas utan väsentliga olägenheter för trafiksäkerheten eller vinterunderhållet.

Dubbdäck eller friktionsdäck, det är diskussionsämnet i Finland varje vinter. Trafikledsverket utredde uppdaterad information om vinterdäckstyper med en undersökning där man granskade vinterdäckstest från 1990–2022 samt olyckor under vintersäsongen som lett till dödsfall 1997–2020.

Materialet från en färsk undersökning visar att antalet olyckor bland dem som använder friktionsdäck har minskat klart jämfört med bland dem som använder dubbdäck. Som effektiva faktorer bedöms åtminstone utvecklingen av säkerhetstekniken i personbilar samt mer erfarna förare än i genomsnitt. Dessutom har de mest utmanande vinterfören minskat under de senaste 10–15 åren.

Huvudbudskapet i undersökningen är att friktionsdäck i moderna bilar med stabiliseringssystem är säkrare än tidigare. Detta innebär dock inte att friktionsdäck är säkrare eller i övrigt bättre än dubbdäck.

Till exempel har skillnaden mellan däcktyperna i isgreppet till förmån för dubbdäck förblivit nästan oförändrad under hela granskningsperioden, men greppskillnaden varierar kraftigt (10–40 %) enligt isens struktur.

Dubbdäck sliter på vägarna men gör isytan skrovligare

Dubbdäck erbjuder alltså obestridligen bättre isgrepp än friktionsdäck, men sliter å andra sidan på asfalt och vägmarkeringar samt försämrar luftkvaliteten. De nordiska friktionsdäcken erbjuder bra grepp under flera vinterförhållanden och sliter inte på beläggningen på samma sätt.

Undersökningen påminner dock om att dubbdäckens ruggande effekt på isen skulle minska betydligt om friktionsdäckens andel var 50–75 procent. Detta skulle ha en väsentlig betydelse för trafiksäkerheten. Testerna av ruggeffekten har granskat situationen endast för personbilarnas del och den tunga trafikens inverkan som polerare av vägytan har inte beaktats.

Andelen friktionsdäck kunde fördubblas utan väsentliga biverkningar

I Finland kan bilisterna fritt välja sin vinterdäckstyp enligt sina behov, men enligt undersökningen skulle det åtminstone vara möjligt att fördubbla den nuvarande mängden friktionsgrepp (14 %) utan att väsentligt äventyra trafiksäkerheten eller försvåra vinterunderhållet. När andelen friktionsdäck ökar bör man dock noggrant följa olycksutvecklingen.

Enligt undersökningen kunde friktionsdäck väljas oftare än i nuläget i synnerhet av de som har mycket erfarenhet av att köra i synnerhet vinterväglag, har ett relativt nytt fordon med stabiliseringssystem och som inte har ett absolut behov av att röra sig i det mest utmanande väglaget. Att minska körningen i särskilt utmanande väder skulle i vilket fall som helst minska antalet olyckor.

Mer information:

Expert på vägunderhåll Otto Kärki, Trafikledsverket
(tfn 029 534 3330, [email protected])

Bekanta dig med hela undersökningen (på finska, sammanfattning på svenska)