Hoppa till innehåll

Undantag i lokaltågstrafiken mellan Alberga och Köklax under veckoslut i mars–april 2023

Publicerad 13.2.2023 8.05

 

Arbetet med säkerhetsanordningar på järnvägen orsakar undantag i tågtrafiken mellan Alberga och Köklax under fyra söndagar i mars–april 2023. Ändringarna hänför sig till projektet Esbo stadsbana, vars beredningsarbete inleds i början av året. Ändringarna påverkar förutom lokaltågstrafiken även fjärrtågstrafiken mellan Helsingfors och Kyrkslätt. 

"Vi förbereder byggarbetet i det stora banprojektet genom att uppdatera säkerhetsanordningarna på förhand. På så sätt möjliggör vi en mer intensiv byggnadstidtabell. Eftersom säkerhetsanordningssystemet inte kan hållas igång medan uppdateringarna pågår, måste tågtrafiken avbrytas fyra söndagar. Förberedande arbeten görs alltså nu och avsikten är att de egentliga byggarbetena ska inledas i slutet av 2023," berättar projektchef Tommi Rosenvall vid Trafikledsverket.

Fyra söndagar (5.3, 12.3, 19.3 och 2.4) På banavsnittet mellan Alberga och Köklax sker ett trafikavbrott mellan klockan 4 på söndag morgon och klockan 4 på måndag morgon. 
Arbetena medför inga ändringar i lördagarnas tidtabeller för fjärr- eller lokaltågstrafiken.

På de aktuella söndagarna ersätts fjärrtågen med bussar mellan Helsingfors och Kyrkslätt. Mellan Kyrkslätt och Kuppis går fjärrtågen normalt med enstaka undantag. Tidtabellerna och de ersättande bussarna kommer att synas på HSL.fi och i HSL-appen samt i resesökningen på VR.fi och i appen VR Matkalla.

Lokaltågen E och U har ställts in de aktuella söndagarna, L-tågen har ställts in kl. 3:03 från Helsingfors och kl. 4:57 med början från turerna som avgår från Kyrkslätt. Även nätterna till måndag ställs ett L-tåg in i båda riktningarna. Måndag morgon går de första tågen enligt de normala tidtabellerna. Det första L-tåget från Kyrkslätt avgår kl. 4:27 och från Helsingfors kl. 4:33. Trafikavbrotten påverkar inte fjärrtågens tidtabell för måndagarna.

De inställda tågen ersätts med A-tåg på avsnittet Alberga–Helsingfors, och under de aktuella söndagarna körs fler tåg än normalt för att ersätta de inställda L- och U-tågen. HRT ordnar ersättningsbussar för E-, U- och L-tågen.

Ersättningsbussarna går från Alberga till Köklax och i Kyrkslätt via alla mellanliggande stationer (med undantag av Kera station, dit ingen separat ersättande trafik har ordnats). A-tågen trafikerar mellan Alberga och Helsingfors. Dessutom går det en separat ersättningsbuss mellan Esbo centrum och Elielplatsen i Helsingfors under undantagstiden.

Ändringar i säkerhetsanordningarna genomförs på banavsnittet

Under våren 2023 uppdateras systemet för hinderkontroll på de nuvarande spåren på banavsnittet mellan Alberga och Köklax. Syftet är att för det system som tryggar tågtrafiken producera information om huruvida ett visst spåravsnitt är fritt eller upptaget. Uppdateringen gör det möjligt att i enlighet med projektets planer senare placera när- och fjärrtågstrafiken på egna spår. Under ändringsarbetena är säkerhetsanordningssystemet ur bruk och därför ska tågtrafiken avbrytas helt och hållet i ett dygn under fyra söndagar.

I projektet Esbo stadsbana byggs två tilläggsspår mellan Alberga och Köklax bredvid de nuvarande spåren. I och med tilläggsspåren minskar trafikens störningskänslighet märkbart och antalet tågturer kan utökas betydligt. Dessutom förbättras stationernas utrustningsnivå och anslutsparkeringsområdena utvecklas. I samband med projektet genomförs också särskilda projekt i städerna, såsom den högklassiga cykelvägen Kustbansbanan som löper vid sidan av spåret. Målet är att utveckla lokaltågstrafiken på Kustbanan och fjärrtågstrafiken i riktning mot Åbo så att den motsvarar de växande passagerarmängdernas behov. Esbo stadsbana är också en del av den snabba tågförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo (det s.k. Entimmeståget). 
 

Mer information:

Esbo stadsbana
Tommi Rosenvall, projektchef, Trafikledsverket, [email protected], tfn 0295 34 3034 
https://vayla.fi/sv/esbo-stadsbana 
https://www.facebook.com/espoonkaupunkirata

Arrangemang för lokaltågstrafiken
HRT Kommunikation
mediadesk 040 163 2818 / [email protected]

Arrangemang för fjärrtågstrafiken
VR Kommunikation, 029 4347 123 / [email protected]