Hoppa till innehåll

Trafikledsverket undersöker vattendjupet i Apotekarleden

Publicerad 28.9.2020 15.35

En multibeam-lodning som kompletteras med ramning har utförts i Apotekarleden vid den smala passagen vid Hjulgrund utanför Åland. Trafikledsverket utför kontrollen på grund av M/S Amorellas grundstötning 20.9.2020.

Trafikledsverkets underhållsansvariga kontrollerade farledens säkerhetsanordningar genast efter olyckan, och de är i skick med undantag av en sydboj som eventuellt blivit överkörd. Farledens botten granskades med en multibeam-lodning 21.9.2020, och resultaten fås inom de närmaste dagarna.

Utöver dessa kommer man att utföra en ramning av farledens botten under måndag och tisdag. Syftet med ramningen är att mäta om farledens djup på 8,5 m stämmer överallt.

Trafikledsverket har information om ett stenblock vid den yttre delen av Apotekarleden. En ramning av Apotekarleden vid stenblocket gjordes senast sommaren 2009, och då bekräftades farledens djup på 8,5 meter.

Apotekarleden har varit stängd sedan 20.9.2020 på Trafikledsverkets begäran. Farleden hålls stängd till 30.9.2020 kl. 12, då man har säkerställt djupet och en säker trafikering av farleden. Beslut om att stänga farleder fattas av Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Mer information:

Chef för farledsenheten Simo Kerkelä tfn 029 534 3354


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar.