Hoppa till innehåll

Tillfredsställelsen med landsvägarnas skick förblev nästan oförändrad

Publicerad 24.11.2022 10.00

Privatpersoners tillfredsställelse med landsvägarnas skick har hållits på samma nivå som i fjol. Missnöjet med den tunga trafiken har däremot ökat något. Detta framgår av Trafikledsverkets undersökning om trafikanttillfredsställelse.

Den allmänna tillfredsställelsen med landsvägarnas tillstånd och skick har hållits på ungefär samma nivå som 2021. I fråga om den tunga trafiken sjönk tillfredsställelsen dock något efter att ha varit på uppgång i några år.
 
"På det hela taget syns det i resultaten att skötseln av huvudlederna prioriteras. Dem är man nöjda med, medan andra vägars skick oroar väganvändarna och yrkestrafiken en aning. Undersökningsresultaten är mycket viktig respons från kunderna och vi går igenom dem tillsammans med NTM-centralerna", berättar Jarkko Pirinen, sakkunnig inom vägunderhåll vid Trafikledsverket.
Trafikledsverket fastställer målnivån för underhållet av landsvägarna. De lokala NTM-centralernas ansvarsområden för trafik och infrastruktur, som beställer vägunderhåll, ser till att servicenivån för underhållet uppnås.

Vinterns utmaningar syntes även på sommaren, tillfredsställelsen med grusvägarna ökade

Sommarunderhållet av vägarna är väsentligt även för att vinterunderhållet ska lyckas och tvärtom. Förhållandena förra vintern och särskilt temperaturen som växlade mellan att ligga över och under nollstrecket orsakade skador på vägbeläggningen på många ställen, vilket påverkade trafikanternas tillfredsställelse även på sommaren.

"Hål och ojämnheter som uppstod i vintras syns i resultaten. En minskning av beläggningsmängden syns också vanligtvis med ett års fördröjning i tillfredsställelsen. År 2020 lades beläggning på cirka 4 000 kilometer, år 2021 endast på cirka 2 700 kilometer. En höjning av kostnadsnivån medför överlag utmaningar och förutsätter att underhållsåtgärder prioriteras, men de tillgängliga resurserna används så effektivt som möjligt", säger Pirinen.

Den gångna sommaren var bra för grusvägarna. Tjällossningen på våren blev lindrigare än väntat, och när det inte förekom särskilt torra eller regniga perioder på sommaren lyckades man hålla grusvägarna i normalt skick.

"Tillfredsställelsen med grusvägarnas skick ökade särskilt i fråga om den tunga trafiken. Vädret har stor betydelse, speciellt för underhållet av grusvägarna, och den gynnsamma väderleken bidrog till att hålla kvaliteten på underhållet hög", konstaterar Pirinen.

Undersökning av trafikanttillfredsställelse två gånger per år

Trafikledsverket utreder trafikanternas tillfredsställelse två gånger om året. Den ena undersökningen gäller vinterunderhållet, den andra gäller landsvägarnas tillstånd och skick under sommaren. Resultaten av undersökningarna används för att följa upp hur Trafikledsverket och NTM-centralernas verksamhet lyckas samt som hjälpmedel vid planering och styrning av verksamheten.

De nu publicerade resultaten är från sommarsäsongens undersökning. Datainsamlingen genomfördes mellan den 18 augusti och den 30 september 2022 via en onlinepanel och en brevenkät. 4 895 privatpersoner och 1 087 yrkeschaufförer deltog i undersökningen.

Hela rapporten publiceras senare på Trafikledsverkets webbplats.

Mer information:

Trafikledsverket:

Jarkko Pirinen, sakkunnig inom underhåll av landsvägar
tfn 0295 343 339, [email protected]

NTM-centralen:

Kari Parikka, chef för underhållsenheten för det norra upphandlingsområdet tfn 0295 037 247, [email protected]

Jere Toppinen, chef för underhållsenheten för det östra upphandlingsområdet tfn 0295 024 717, [email protected]

Katja Levola, chef för underhållsenheten för det västra upphandlingsområdet tfn 0295 036 262, [email protected]

Tuomas Vasama, chef för underhållsenheten för det södra upphandlingsområdet tfn 0295 021 361, [email protected]

Se även:

Mer information om sommarunderhåll

Meddelande om undersökningen om trafikanternas tillfredsställelse med vinterunderhållet

Huvudvägar är riksvägar och stamvägar med nr 1–39 och 40–99. En del av huvudvägarna är huvudleder. Huvudlederna förbinder de största nationella och internationella centrumen och knutpunkterna med varandra, och betjänar i synnerhet långdistanspendling och näringslivets godstransporter. Huvudlederna har fastställts av trafik- och kommunikationsministeriets förordning av den 1 januari 2019.

Övriga vägar är regionvägar och förbindelsevägar, nr 100–999 och 1000–19999.

Bilagor