Hoppa till innehåll

Testningen av det nya trafikledningssystemet fortsätter på Åboleden

Publicerad 19.11.2020 7.00

Trafikledsverkets projekt Rv 1 Ring III–Munkshöjden, variabla hastighetsbegränsningar på Åboleden (riksväg 1) har framskridit enligt tidtabellen. I november-december fortsätter projektet med att testa systemet och utrustningen. Med hjälp av noggranna tester säkerställer man att det nya trafikledningssystemet fungerar på bästa möjliga sätt när det tas i bruk.

Just nu pågår den funktionella testningen av trafikledningssystemet. I funktionstestet kontrolleras till exempel att utrustningen reagerar rätt och tillräckligt snabbt samt att skyltarna är rätt riktade. I månadsskiftet november-december är det dags för gemensam provdrift där hela systemets funktion testas i dess slutliga tillstånd och man säkerställer att det fungerar korrekt i olika trafik- och felsituationer. Genom omfattande tester säkerställer man ett planenligt samarbete mellan systemen och att de återställs efter störningssituationer.

”I tester som görs efter den gemensamma provdriften följer man upp hur systemet fungerar från terrängen utifrån information från trafikmätinstrument och vägväderstationer. Detta följs upp i olika situationer och på så sätt säkerställer man att systemet fungerar korrekt i olika situationer innan det används för att styra trafiken”, berättar projektchef Marja Wuori vid Trafikledsverket. ”Vid behov kan styrningen regleras, till exempel i vilket skede hastighetsbegränsningen bör sänkas eller höjas. I det här skedet visas ingen information för trafikanterna”, förklarar Wuori.

I de olika testfaserna finns det stunder då trafikanterna kan se information på skyltarna. På så sätt försöker man säkerställa att märkena syns korrekt även på vägen. För att störa trafiken så lite som möjligt försöker man undvika onödig användning och man informerar också om dessa tester på informationsskyltarna med texten ”opastetestaus”. Särskilt vid testerna som hålls i början av nästa vecka och under den gemensamma provdriften i månadsskiftet finns det många situationer där det finns information på skyltarna. Efter provdriften täcks skyltarna under den fortsatta uppföljningen tills systemet tas i bruk i trafiken. Avsikten är att det nya trafikledningssystemet och hastighetsmärkena tas i bruk i januari 2021.

Mer information:

Projektchef Marja Wuori, Trafikledsverket, tfn 029 534 3834, [email protected]

Enhetschef (infrastrukturprojekt) Jukka Värri, ITM Finland, tfn 050 470 4475, [email protected]

Följ projektet:

På vår webbplats: https://vayla.fi/sv/rv-1-variabla-hastighetsbegransningar