Hoppa till innehåll

Sv 68 Pedersöre -projektet på slutrakan: Trafiken återgår till stamvägen i Edsevö

Publicerad 26.9.2022 15.34

 

Förbättringsprojektet på stamväg 68 i Pedersöre är så gott som färdigt, bara finslipning kvar. Viadukten över Holmvägen i Edsevö öppnas för trafik torsdagen den 29 september. Resten av arbetet slutförs i november.

Under entreprenaden i Edsevö i Pedersöre, som inleddes i höstas i fjol, förbättrades den planskilda anslutningen mellan riksväg 8 och stamväg 68 och fortsatte längs Holmvägen från Granholmsbackens korsning till Hotellvägen under stamvägen. Vid korsningen mellan Holmvägen och stamvägen byggdes en ny viadukt. Dessutom har man i Edsevö byggt nya gång- och cykelvägar samt restaurerat Joksholms tunnel för gång- och cykeltrafik som går under riksväg 8.

De nya förbindelserna tas i bruk och trafiken återinförs på stamväg 68 torsdagen den 29 september. Samtidigt stängs förbifartsvägen från riksvägens anslutning till Hotellvägen.

I Kållby flyttades trafiken på stamvägen till den nya järnvägsbron i augusti. I båda objekten utförs under hösten ännu de sista anslutningsarbetena, bullerskydd samt rivnings- och finslipningsarbeten.

Den försämrade tillgången på material har medfört ett tryck på genomförandet av projektet. Man har dock hållit sig till den totala tidtabellen och budgeten genom att göra vissa ändringar i de ursprungliga planerna.

"I en del av bullerväggskonstruktionerna har vi till exempel bytt teknik från element till glidgjutning. På detta sätt har man tacklat utmaningar i anslutning till stålens pris och tillgänglighet", berättar projektchef Pasi Kivioja vid Trafikledsverket.

Entreprenaderna i Pedersöre slutförs i sin helhet i november.

 

Ytterligare information

Projektchef Pasi Kivioja, Trafikledsverket
tfn 029 534 3602, [email protected]

Projektchef Timo Kujanpää, Skanska Infra Oy
tfn 050 544 7110, [email protected]

Vägmästare Stefan Hellund, Pedersöre kommun
tfn 050 562 5707, [email protected]

 

Projektet på webben

https://vayla.fi/sv/sv-68-pedersore

Bildbank på Flickr

 

Sv 68 Pedersöre -projektet

Stamväg 68 är en vägförbindelse från Virdois till Jakobstad som förbinder riksväg 23 och 8. Stamväg 68 är den viktigaste förbindelsen från Jakobstads stad och hamn till riksväg 8 och mot inlandet. I projektet Sv 68 Pedersöre bygger man en ny järnvägsbro i Kållby i Pedersöre samt förbättrar den planskilda anslutningen vid riksväg 8 och stamväg 68 i Edsevö. Cykel- och gångvägen förbättras också i samband med entreprenaden. Projektkostnaderna uppgår till 5,5 miljoner euro för Edsevö och 5,2 miljoner euro för Kållby.

Bilagor


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv