Hoppa till innehåll

Sv 68 Pedersöre -projektet blir klart: Ändringar i korsningsarrangemangen i Edsevö

Publicerad 20.10.2022 16.44

 

Förbättringsprojektet på stamväg 68 i Pedersöre håller på att slutföras enligt den planerade tidtabellen och budgeten. I och med anslutningsarbetet ändras korsningsarrangemangen i Edsevö. Ändringarna trädde i kraft torsdagen den 20 oktober.

Byggnadsprojektet i Pedersöre som pågått i ett år är på slutrakan. I och med färdigställandet ändras korsningsarrangemangen i tätorten något. De sista anslutningsarbetena i Edsevö slutförs i veckan som börjar den 24 oktober.

I fortsättningen kommer man inte längre att svänga till vänster över den mötande filen när man från Granholmsbrinken och Hotellvägen ansluter sig till stamvägen (Kållbyvägen). Från Granholmsbrinkens anslutning i riktning mot Jakobstad och från Hotellvägen i riktning mot riksväg 8 används den nya anslutningen till Holmvägen som går under stamvägen.

"Tack vare de nya trafikarrangemangen kommer det i fortsättningen att vara smidigare och säkrare att ansluta sig från bivägar till huvudvägen", berättar projektchef Pasi Kivioja vid Trafikledsverket.

Projektet Sv 68 Pedersöre som inleddes hösten 2021 bestod av två byggprojekt i Pedersöre. I Kållby ersattes en smal järnvägsbro i dåligt skick med en ny bro som byggdes norr om den gamla. Den gamla bron revs. I Edsevö förbättrades den planskilda anslutningen mellan riksväg 8 och stamväg 68 och Holmvägen fortsatte under stamvägen. Vid korsningen mellan Holmvägen och stamvägen byggdes en ny viadukt. Dessutom byggde man i Edsevö nya gång- och cykelvägar och restaurerade Joksholms tunnel för gång- och cykeltrafik som går under riksväg 8.

"Den sista asfalteringen ska göras om två år. På så sätt kan livslängden på beläggningarna förlängas med några år. Entreprenören kommer att fortsätta en del efterarbete efter öppningen för trafik", säger Kivioja.

Ytterligare information

Projektchef Pasi Kivioja, Trafikledsverket
tfn 029 534 3602, [email protected]

Projektchef Timo Kujanpää, Skanska Infra Oy
tfn 050 544 7110, [email protected]

Vägmästare Stefan Hellund, Pedersöre kommun
tfn 050 562 5707, [email protected]

Projektet på webben

https://vayla.fi/sv/sv-68-pedersore

Bildbank på Flickr

Sv 68 Pedersöre -projektet

Stamväg 68 är en vägförbindelse från Virdois till Jakobstad som förbinder riksväg 23 och 8. Stamväg 68 är den viktigaste förbindelsen från Jakobstads stad och hamn till riksväg 8 och mot inlandet. I projektet Sv 68 Pedersöre byggde man en ny järnvägsbro i Kållby i Pedersöre samt förbättrade den planskilda anslutningen vid riksväg 8 och stamväg 68 i Edsevö. Cykel- och gångvägen förbättrades också i samband med entreprenaden. Projektkostnaderna uppgår till 5,5 miljoner euro för Edsevö och 5,2 miljoner euro för Kållby.

Bilagor


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv