Hoppa till innehåll

Sv 68 Pedersöre: Ny vägbro över järnvägen i bruk i Kållby

Publicerad 5.8.2022 9.00

 

Förbättringsprojektet av stamväg 68 i Kållby i Pedersöre närmar sig sitt slut. Trafiken flyttas till den nya vägsträckningen måndagen den 15 augusti, varefter den gamla vägbron rivs.

Nästa vecka förbereder man rivningen av den gamla vägbron i Kållby genom att ta bort asfalt och skyddsbetong från bron. Under arbetet kommer trafiken vid bron att löpa i ett körfält.

”Rivningsarbetet kan sakta ner trafiken något. Ljusreglering är i bruk inom området”, säger projektchef Pasi Kivioja från Trafikledsverket.

Den nya bron och stamvägens nya sträckning tas i bruk för trafik måndagen den 15 augusti. Den gamla bron rivs lördagen den 20 augusti. Under rivningsarbetet är tågtrafiken avbruten på sträckan under bron.

I Kållby fortsätter arbetet ännu med byggandet av förbindelsevägar och gator samt busshållplatser och bullerräcken.

Också i Edsevö görs fortfarande gatuarbeten och bullerräcken. Det informeras skilt om när trafiken leds tillbaka till stamvägen i Edsevö.

Projektet i Pedersöre slutförs i sin helhet under hösten.

 

Ytterligare information

Projektingenjör Marianne Vuorenmaa, Trafikledsverket
tfn 029534 3889, [email protected]

Projektchef Timo Kujanpää, Skanska Infra Oy
tfn 050 544 7110, [email protected]

Vägmästare Stefan Hellund, Pedersöre kommun
tfn 050 562 5707, [email protected]

 

Projektet på webben

https://vayla.fi/sv/sv-68-pedersore

Bildbank på Flickr

 

Sv 68 Pedersöre -projektet 

Stamväg 68 är en vägförbindelse från Virdois till Jakobstad som förbinder riksväg 23 och 8. Stamväg 68 är den viktigaste förbindelsen från Jakobstads stad och hamn till riksväg 8 och mot inlandet. I projektet Sv 68 Pedersöre bygger man en ny järnvägsbro i Kållby i Pedersöre samt förbättrar den planskilda anslutningen vid riksväg 8 och stamväg 68 i Edsevö. Cykel- och gångvägen förbättras också i samband med entreprenaden. Projektkostnaderna uppgår till 5,5 miljoner euro för Edsevö och 5,2 miljoner euro för Kållby.

Bilagor


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv