Hoppa till innehåll

Sv 68 Pedersöre: Ny vägbro över järnvägen i bruk i Kållby

Publicerad 5.8.2022 9.00

 

Förbättringsprojektet av stamväg 68 i Kållby i Pedersöre närmar sig sitt slut. Trafiken flyttas till den nya vägsträckningen måndagen den 15 augusti, varefter den gamla vägbron rivs.

Nästa vecka förbereder man rivningen av den gamla vägbron i Kållby genom att ta bort asfalt och skyddsbetong från bron. Under arbetet kommer trafiken vid bron att löpa i ett körfält.

”Rivningsarbetet kan sakta ner trafiken något. Ljusreglering är i bruk inom området”, säger projektchef Pasi Kivioja från Trafikledsverket.

Den nya bron och stamvägens nya sträckning tas i bruk för trafik måndagen den 15 augusti. Den gamla bron rivs lördagen den 20 augusti. Under rivningsarbetet är tågtrafiken avbruten på sträckan under bron.

I Kållby fortsätter arbetet ännu med byggandet av förbindelsevägar och gator samt busshållplatser och bullerräcken.

Också i Edsevö görs fortfarande gatuarbeten och bullerräcken. Det informeras skilt om när trafiken leds tillbaka till stamvägen i Edsevö.

Projektet i Pedersöre slutförs i sin helhet under hösten.

 

Ytterligare information

Projektingenjör Marianne Vuorenmaa, Trafikledsverket
tfn 029534 3889, [email protected]

Projektchef Timo Kujanpää, Skanska Infra Oy
tfn 050 544 7110, [email protected]

Vägmästare Stefan Hellund, Pedersöre kommun
tfn 050 562 5707, [email protected]

 

Projektet på webben

https://vayla.fi/sv/sv-68-pedersore

Bildbank på Flickr

 

Sv 68 Pedersöre -projektet 

Stamväg 68 är en vägförbindelse från Virdois till Jakobstad som förbinder riksväg 23 och 8. Stamväg 68 är den viktigaste förbindelsen från Jakobstads stad och hamn till riksväg 8 och mot inlandet. I projektet Sv 68 Pedersöre bygger man en ny järnvägsbro i Kållby i Pedersöre samt förbättrar den planskilda anslutningen vid riksväg 8 och stamväg 68 i Edsevö. Cykel- och gångvägen förbättras också i samband med entreprenaden. Projektkostnaderna uppgår till 5,5 miljoner euro för Edsevö och 5,2 miljoner euro för Kållby.

Bilagor