Hoppa till innehåll

Sommarhastigheterna träder stegvis ikraft efter påsken

Publicerad 2.4.2024 8.05

Hastighetsbegränsningarna för vintern och den mörka perioden slopas stegvis från och med den 3 april. NTM-centralerna beslutar närmare om tidpunkten för ändringarna enligt de lokala väderleksförhållandena och väglaget. Vägtrafikanter ska beakta vårens eventuella varierande förhållanden både vid körning och i valet av däck.

Från och med onsdagen den 3 april är det möjligt att övergå till sommarhastigheter på NTM-centralernas landsvägar i Nyland, Sydöstra Finland, Egentliga Finland, Birkaland, Mellersta Finland och Södra Österbotten och i landskapet Södra Savolax. På NTM-centralernas landsvägar i Norra Savolax (förutom området Södra Savolax), Norra Österbotten och Lappland kan övergången till sommarhastigheter inledas onsdagen den 10 april.
 
Ändringarna genomförs stegvis och varje NTM-central beslutar om en noggrannare tidpunkt för övergången enligt de lokala väderleksförhållandena och väglaget. Det är meningen att man i hela landet ska återgå till sommarsäsongens hastighetsbegränsningar senast före utgången av vecka 17.

”Efter vintern kan det på vissa vägar finnas sprickor eller andra skador i beläggningen. Om skadorna på vägavsnittet är särskilt besvärliga kan man av säkerhetsskäl bli tvungen att lämna kvar vintersäsongens sänkta hastighetsbegränsningar tills beläggningen kan repareras när väglaget torkar", berättar Tuomas Österman, trafikregleringsexpert vid Trafikledsverket.

Beakta andra trafikanter och välj rätt däck

Beakta den egna körmiljön vid byte till sommardäck. Om man kör på vintriga vägar lönar det sig inte att ha för bråttom. Många har dubbdäck som vinterdäck. Dubbdäcken får användas fram till slutet av mars och ännu senare än det, om vädret eller väglaget kräver det. Föraren ansvarar för valet av rätt sorts däck.

"Dessutom lönar det sig att ta i beaktande att många olika trafikanter börjar röra sig på vägarna igen i takt med att våren framskrider. Fotgängare, sparkcyklister, cyklister och mopedister ska beaktas genom att lämna tillräckligt med utrymme åt dem till exempel när man passerar dem. Även tillräckliga säkerhetsavstånd till andra trafikanter är mycket viktiga", påminner Österman.

Hastighetsbegränsningen är inte en målhastighet

Även om man övergår till sommarhastigheter förutsätter säkert körande ofta att man följer lägre hastigheter än de som vägmärket tillåter. Vintern har varit snörik även i söder och den stora mängden smältvatten ökar risken för halka, särskilt under morgontimmarna. En lugnare körstil sparar också bränsle.

"Hastighetsbegränsning är som namnet tyder den högsta tillåtna körhastigheten, inte målhastigheten. Om det känns som att man ständigt måste köra om, lönar det sig att först kontrollera den egna hastighetsmätaren. Valet av lämplig situationshastighet påverkas av såväl trafikmängden, väglaget som till exempel förarens vakenhetstillstånd", konstaterar Noora Airaksinen, ledande trafiksäkerhetsexpert inom vägtrafik vid Trafikledsverket.

Mer information:

Tuomas Österman, trafikregleringsexpert, Trafikledsverket
tfn 029 534 3630
[email protected]

Noora Airaksinen, ledande trafiksäkerhetsexpert inom vägtrafik, Trafikledsverket
tfn 029 534 3494
[email protected]

Se även:

Läs mer om hastighetsbegränsningarna under vintern och den mörka perioden

Hurdan är situationen? Välj körhastighet enligt den