Hoppa till innehåll

Sommaren innebär mycket jobb på byggplatserna

Publicerad 19.5.2022

På byggplatserna håller man inte semester på sommaren, utan man jobbar på som vanligt i rask takt. I sommar har Trafikledsverket sammanlagt cirka 40 större byggprojekt på gång runt om i landet.

Sommaren är som bekant den mest intensiva byggtiden och byggprojekten avancerar på vanligt sätt inom alla trafikledsformer.

"Även om det inte blev några nya projekt i år, sysselsätter projektpaketet från den första coronasommaren fortfarande oss och sommaren ser ganska normal ut i fråga om byggverksamheten. Något färre vägprojekt pågår än tidigare somrar. Ur trafikanvändarens synvinkel innebär det att arbete som skulle störa trafiken inte pågår i särskilt omfattande grad", berättar Esa Sirkiä, direktör för verksamhetsområdet Trafikledsverkets projekt.

Väganvändarna stöter på en av Trafikledsverkets byggplatser på riksväg 19 mellan Seinäjoki och Lappo. Riksvägen förbättras genom att den stegvis breddas till en fyrfilig väg. Likaså pågår arbete till exempel på riksväg 4 mellan Uleåborg och Kemi, där arbetet vid Simo håller på att inledas. I den tredje fasen av projektet Förbättring av Ring III i huvudstadsregionen pågår arbete som bäst vid Askisto.

Avbrott på spåren under midsommar

Mest arbete utförs på banorna i sommar. Stora broentreprenader är på gång till exempel i banprojektet Kouvola–Kotka–Fredrikshamn. Inom projektet inleddes en entreprenad med upp till sju broobjekt i april, som främjar projektets mål att öka axelvikten på banavsnittet till 25 ton. Det intensiva byggandet medför trafikarrangemang.

Även till exempel arbetet inom banprojektet Luumäki–Imatra märks bland trafikanterna i form av trafikavbrott särskilt under midsommar.

"Både projektet Kouvola–Kotka–Fredrikshamn och projektet Luumäki–Imatra orsakar många avbrott i trafiken. Utöver midsommar utförs arbeten också på veckoslut och nätter", preciserar Sirkiä.

Arbetet snurrar på och trafikleder blir klara

Dubbelspåret Åbo–Kuppis och projektet på bangården i Åbo medför en betydande förändring i många resenärers liv, då trafiken mellan Kuppis och Åbo stängs av den 15 augusti i riktningen från Helsingfors. Trafiken från Kuppis station till Åbo ordnas därefter med bussförbindelser i ett par år.

Arbete kommer att utföras också i farlederna. Fördjupningen av Ajo farled i Kemi inleds och arbetet pågår i sommar och nästa sommar.

Det rådande världsläget återspeglas i byggprojektens kostnader och tillgången till material. Trots detta blir det sommar varje år och projekt blir klara. 

"I år blir ett av de synligaste projekten klart på riksväg 3, då Tavastkyro omfartsväg, som gör trafiken och transporterna smidigare och förbättrar säkerheten, slutförs. På hösten slutförs också förbättringen av riksväg 23 Varkaus–Viinijärvi ", berättar Sirkiä.