Hoppa till innehåll

Reparationsarbetet av järnvägsbroarna i Tammerkoski framskrider - avbrottet i närtågstrafiken fortsätter fram till 25.8.

Publicerad 5.7.2024 14.30

Reparationsarbetet av järnvägsbroarna i Tammerkoski i Tammerfors, som inleddes i april, har framskridit och arbetet har flyttats till det norra spåret. Till skillnad från det som först meddelades måste avbrottet i närtågstrafiken mellan Tammerfors-Tesoma-Nokia förlängas fram till den 25 augusti.

"Trafikledsverket pilottestar nya typer av kompositsliprar på järnvägsbroarna som ersätter gamla sliprar av trä. På den södra järnvägsbron förlöpte arbetet i huvudsak som planerat, men installationen av de nya sliprarna och ibruktagandet av spåret ledde till en fördröjning på cirka tre veckor från det ursprungliga målet. Arbetet har nu flyttats till den norra järnvägsbron. I takt med att sommaren framskrider orsakar luftfuktigheten dock begränsningar för brons ytbehandlingsarbeten, så det är utmanande att komma ikapp fördröjningen. Avbrottet måste fortsätta för att arbetet ska kunna slutföras på ett högklassigt sätt. Vi beklagar de olägenheter som avbrottet orsakar", säger projektchef Maija Lavapuro vid Trafikledsverket.

Avbrottet påverkar inte fjärrtågstrafiken, men närtågstrafiken mellan Tammerfors-Tesoma-Nokia måste ställas in fram till den 25 augusti. VR och Tammerforsregionens kollektivtrafik Nysse informerar om trafikändringarna i sina egna kanaler. Tidtabellerna för de bussar som ersätter närtågen fram till den 25 augusti finns på vr.fi och i appen VR Matkalla. Nysse lägger till turer för busslinje 70, mer information på adressen nysse.fi/junat.

Mer information:

projektchef Maija Lavapuro, Trafikledsverket

tfn 0295 34 3382

[email protected]

Projektsidor: https://vayla.fi/tammerkosken-ratasiltojen-peruskorjaus