Hoppa till innehåll

Projektet Lv 180 Förnyande av Rävsundsbron och Hessundsbron: trafikarrangemang vid Hessundsbrons projektområde från och med oktober 2023

Publicerad 26.10.2023 14.34

 

Under hösten 2023 tas nya trafikarrangemang i bruk vid Hessundsbrons projektområde. Arrangemangen påverkar trafiken i området.

Fiskeriskolvägens anslutning till Skärgårdsvägen flyttas

I Hessundsområdet tas 1.–2.11.2023 (ibruktagandet beror på vintervädret) en ny anslutning för fordonstrafik samt fotgängare och cyklister i bruk till Skärgårdsvägen från Fiskeriskolvägen. Gång- och cykelleden går längs den rutt som presenteras på kartbilden.

Arbetet anknyter till arbeten som utförs på Hessundsbrons projektdel, där enskilda väganslutningar på landsväg 180 ordnas bland annat genom att förbättra Fiskeriskolvägens och Kärrängsvägens fyrvägskorsning till en planskild anslutning samt genom att bygga Fiskeriskolans viadukt.

"Den nya rutten för fordonstrafik som nu tas i bruk kommer att fungera som ramper för den nya planskilda anslutningen. Ibruktagandet av rutten gör det redan nu möjligt att bygga en viadukt vid Fiskeriskolvägen", berättar projektchef Janne Wikström vid Trafikledsverket.

Byggandet av Fiskeriskolans viadukt inleds i slutet av 2023. 

Omledningen vid Ljusuddavägen tas i bruk

Fordonstrafiken dirigeras till en omledning vid Ljusuddavägen från 1.–2.11.2023 (ibruktagandet beror på vintervädret). När omledningen tas i bruk tas busshållplatserna vid den ur bruk. De ersättande hållplatserna finns vid Kalkvägens rondell på de ställen som visas på bilden.

Ibruktagandet av omvägen gör det möjligt att bygga en ny underfart i Ljusudda, dräneringar och grundförstärkning i anslutning till den samt konstruktioner för pumpstationen i Ljusudda.

Ljusudda underfart och pumpstation byggs på våren och sommaren 2024.

Mer information:

Projektchef Janne Wikström, Trafikledsverket, tfn 029 534 3600, [email protected]

Projektchef Timo Hirvasmaa, Kreate Oy, tfn 0400 627 461, [email protected]

Följ projektet:

Projektets webbplats: https://vayla.fi/sv/fornyande-av-lv-180-ravsundsbron-och-hessundsbron

Facebook: https://www.facebook.com/ravsundhessund/  

Målet för projektet Förnyande av Lv 180 Rävsundsbron och Hessundsbron är att trygga att den enda landsvägsförbindelsen till Pargas och Åbolands skärgård bevaras och blir bättre än tidigare. Dessutom gör man det möjligt för den nationellt betydande industrin i området att ta i bruk allt större specialtransporter inom industrins transporter. Projektet stöder också utvecklingen av näringslivet och markanvändningen i Pargas samt främjar trafiksäkerheten och boendetrivseln. Kostnadskalkylen för projekthelheten är 128 miljoner euro.

Bilagor