Hoppa till innehåll

Projektet Lv 180 Förnyande av Rävsundsbron och Hessundsbron: brytningsarbete utförs längs med året i båda projektområdena

Publicerad 1.3.2023 8.38

 

Brytningsarbetena som utförs inom projektet Lv 180 Förnyande av Rävsundsbron och Hessundsbron pågår för båda broarnas del. Sprängningar utförs under året och de orsakar tidvis bullerolägenheter i omgivningen.

Under innehavande år bygger man i huvudsak nya brofundament och i anslutning till dem genomförs pålningar och brytningar. Brytningen av berget och sprängningarna i anslutning till den hör till utbredningen av den väg som ska byggas samt till byggandet av brogrunderna. Totalt görs drygt 100 000 m3 brytning.

"Största delen av brytningsarbetet kommer att utföras under innevarande år och arbetet fördelas längs med året. I slutet av året vet vi närmare om det blir nödvändigt att fortsätta brytningen år 2024. Vibrationerna som orsakas av brytningen följs upp med hjälp av mätare och förhandsgranskningar i fastigheter. Mätningarna och granskningarna utförs av en oberoende utomstående vibrationsexpert", förklarar projektchef Janne Wikström vid Trafikledsverket.

Vägledande bild på brytningsområdena

Tidpunkten för brytningsarbetet beaktar trafikens smidighet

Utöver brytningsarbetena utförs pålnings- och borrningsarbeten som orsakar buller i projektområdena. Bullerarbetena utförs varje vecka under vardagar kl. 7–20 med iakttagande av bullertillståndets bestämmelser. Sprängningarna meddelas med en ljudsignal före sprängningen börjar. Under sprängningen stoppas trafiken vid behov för högst åtta minuter. Detta görs så att trafiken inte stannar upp eller bildar köer på Rävsundsbron och Hessundsbron. Man undviker att stoppa trafiken under trafiktoppar på morgonen och eftermiddagen samt under veckoslut och helger.

 

Mer information:

Janne Wikström, projektchef, Trafikledsverket, tfn 029 534 3600, [email protected]

Timo Hirvasmaa, projektchef, Kreate Oy, tfn 0400 627 461, [email protected]

 

Bilaga: Vägledande bild på brytningsområdena

 

Följ projektet:

Projektets webbplats: https://vayla.fi/sv/fornyande-av-lv-180-ravsundsbron-och-hessundsbron

Facebook: https://www.facebook.com/ravsundhessund/

 

Målet för projektet Lv 180 Förnyande av Rävsundsbron och Hessundsbron är att trygga att den enda landsvägsförbindelsen till Pargas och Åbolands skärgård bevaras och blir bättre än tidigare. Dessutom möjliggörs högkapacitetstransporter som är betydande för den nationella industrin till området. Projektet stöder också utvecklingen av näringslivet och markanvändningen i Pargas samt främjar trafiksäkerheten och boendetrivseln. Kostnadskalkylen för projekthelheten är 128 miljoner euro.

Bilagor