Hoppa till innehåll

Projektet Förnyande av Lv 180 Rävsundsbron och Hessundsbron utför förebyggande säkerhetsarbete tillsammans med myndigheterna

Publicerad 6.3.2023 10.04

 

Under de närmaste veckorna kommer polisens och räddningsverkens personal att besöka projektet Förnyande av Lv 180 Rävsundsbron och Hessundsbron. Syftet med besöken är att göra myndigheternas representanter bekanta med arbetsplatserna och deras praxis och på så sätt främja säkerheten.

Projektet arbetar framför allt på ett förutseende sätt för säkerheten på arbetsplatsen och säkerhetstänkandet. Som en del av det förebyggande arbetet kommer projektet inom kort att ta emot flera grupper av polisens och räddningsverkets personal för arbetsplatsbesök.

"Dessa myndigheters bekantningsbesök på projektets arbetsplatser främjar säkerheten genom att de blir mer bekanta med arbetsplatsen, dess personal och praxis. Visserligen är vårt mål att dessa förhandsbesök ska bli polisens och räddningspersonalens enda besök på våra arbetsplatser. Målet med projektet är noll olycksfall", betonar projektchef Janne Wikström vid Trafikledsverket.

Säkerhetsarbetet är kontinuerligt

Broprojektets säkerhet främjas dagligen och på många olika sätt. En arbetsgrupp har till exempel tillsatts för utveckling och uppföljning av säkerheten på projektets arbetsplats. Arbetsgruppen består förutom av projektets säkerhetsingenjör och säkerhetskoordinator, även av bland annat projektchefen och de ansvariga arbetsledarna för projektdelarna.

Projektet uppmuntrar också till att göra mångsidiga säkerhetsobservationer. Detta betyder att man registrerar både säkerhetsobservationer som kräver åtgärder, och så kallade positiva säkerhetsåtgärder där ett potentiellt problem eller fara redan har avlägsnats.

 

Mer information:

Janne Wikström, projektchef, Trafikledsverket, tfn 029 534 3600, [email protected]

Timo Hirvasmaa, projektchef, Kreate Oy, tfn 0400 627 461, [email protected]

 

Följ projektet:

Projektets webbplats: https://vayla.fi/sv/fornyande-av-lv-180-ravsundsbron-och-hessundsbron

Facebook: https://www.facebook.com/ravsundhessund/

 

Målet för projektet Lv 180 Förnyande av Rävsundsbron och Hessundsbron är att trygga att den enda landsvägsförbindelsen till Pargas och Åbolands skärgård bevaras och blir bättre än tidigare. Dessutom möjliggörs högkapacitetstransporter som är betydande för den nationella industrin till området. Projektet stöder också utvecklingen av näringslivet och markanvändningen i Pargas samt främjar trafiksäkerheten och boendetrivseln. Kostnadskalkylen för projekthelheten är 128 miljoner euro.