Hoppa till innehåll

Projektet Förnyande av Lv 180 Rävsundsbron och Hessundsbron: stenmaterial som kan utnyttjas i byggandet krossas norr om Hessundsbron

Publicerad 23.5.2024 12.49

 

Norr om Hessundsbron inleds krossning av stenmaterial på det område på Skärgårdsvägen som för närvarande tagits ur bruk.

Krossningsarbetet inleds vecka 22 och pågår i cirka 4 veckor och avslutas senast 28.6.2024. Arbetet utförs i regel från måndag till fredag kl. 7–20 med undantag av veckan före midsommar, då vi vid behov arbetar från måndag till onsdag. I arbetet iakttas anvisningarna och bestämmelserna i bullertillståndet.

"Klippan som brutits i projektområdet kan utnyttjas effektivt i byggandet. Stenmaterialet krossas och kross används bland annat för fyllning. På så sätt kan vi också avsevärt minska den olägenhet som byggplatstransporterna orsakar när vi kan krossa berget nära det objekt där stenmaterialet behövs", berättar projektchef Janne Wikström vid Trafikledsverket. 

Krossningsarbetet utförs på ett avstängt avsnitt under arbetet på Skärgårdsvägen medan trafiken är på omväg (på kartan som bifogas meddelandet har det riktgivande området markerats). Genom att placera krosstationen mellan de befintliga bergskärningarna strävar man efter att minska bullret från arbetet och minimera spridningen av damm i omgivningen. Bevattning används för att minska dammbildningen.

Kartbild.

Mer information:

Projektchef Janne Wikström, Trafikledsverket, tfn 029 534 3600, [email protected] 

Projektchef Timo Hirvasmaa, Kreate Oy, tfn 0400 627 461, [email protected]

Skifteschef Andrey Rojas, Kreate Oy, tfn 050590 7424, [email protected]

Bilaga: krossområde markerat på kartan

Följ projektet:

Projektets webbplats: https://vayla.fi/sv/fornyande-av-lv-180-ravsundsbron-och-hessundsbron

Facebook: https://www.facebook.com/ravsundhessund/  

 

Målet med projektet Förnyande av Lv 180 Rävsundsbron och Hessundsbron är att trygga att den enda landsvägsförbindelsen till Pargas och Åbolands skärgård bevaras och blir bättre än tidigare. Dessutom gör man det möjligt för den nationellt betydande industrin i området att ta i bruk allt större specialtransporter inom industrins transporter. Projektet stöder också utvecklingen av näringslivet och markanvändningen i Pargas samt främjar trafiksäkerheten och boendetrivseln. Kostnadskalkylen för projekthelheten är 128 miljoner euro.

Bilagor