Hoppa till innehåll

Projektet Förnyande av Lv 180 Rävsundsbron och Hessundsbron påminner: farleden vid byggplatsen vid Hessundsbron är stängd

Publicerad 27.2.2023 10.49

 

Farleden vid Hessundsbron stängdes den 6 februari, och leden hålls stängd fram till den 31 mars 2023. Stängningen har att göra med de arbetsbroar som byggs inom projektet Förnyande av Lv 180 Rävsundsbron och Hessundsbron. Vid Hessundsbron byggs en arbetsbro öster om den nuvarande bron.

”Farleden är stängd till slutet av mars oavsett isläget,” påminner projektchef Janne Wikström från Trafikledsverket.

Genom att stänga farleden kan man bygga nästan hela arbetsbron från södra sidan om Hessund. Det är en tekniskt och säkerhetsmässigt bättre lösning med tanke på framkomligheten under arbetet.

Under båtsäsongen (1.5.–30.9.2023) kommer det att finnas en 20 meter bred öppning för sjötrafiken med motsvarande fri höjd som i nuläget på platsen. Passagen stängs igen när båtsäsongen är över i oktober 2023.

 En arbetsbro byggs vid Hessundsbrons arbetsplats.

 

Mer information:

Janne Wikström, projektchef, Trafikledsverket, tfn 029 534 3600, [email protected]

Timo Hirvasmaa, projektchef, Kreate Oy, tfn 0400 627 461, [email protected]

Tatu Saharinen, blockchef för Hessundsbron, Kreate Oy, tfn 044 974 6451, [email protected]

 

Följ projektet:

Projektets webbplats: https://vayla.fi/sv/fornyande-av-lv-180-ravsundsbron-och-hessundsbron

Facebook: https://www.facebook.com/ravsundhessund/

 

Målet för projektet Lv 180 Förnyande av Rävsundsbron och Hessundsbron är att trygga att den enda landsvägsförbindelsen till Pargas och Åbolands skärgård bevaras och blir bättre än tidigare. Dessutom möjliggörs högkapacitetstransporter som är betydande för den nationella industrin till området. Projektet stöder också utvecklingen av näringslivet och markanvändningen i Pargas samt främjar trafiksäkerheten och boendetrivseln. Kostnadskalkylen för projekthelheten är 128 miljoner euro.

Bilagor