Hoppa till innehåll

Projektet Förnyande av Lv 180 Rävsundsbron och Hessundsbron: den nya omledningssträckan tas i bruk vid Ljusuddavägen

Publicerad 22.5.2024 12.00

 

Den nuvarande omledningen för fordonstrafik vid Ljusuddavägen fortsätter längs en kort vägsträcka i ändan av Hessundsbron. Trafikarrangemanget tas i bruk på onsdag 29.5 och det gäller i uppskattningsvis 1–1,5 månader.

I och med omledningssträckan flyttas leden för fordonstrafik från Pargas sett ett steg till höger på det sätt som visas på den bifogade kartan.

Trafikarrangemanget gör det möjligt att göra nödvändiga jordskärningar vid Skärgårdsvägen och förnya vägens konstruktionslager.

Arrangemanget påverkar inte gång- och cykelrutten. Projektet påminner att busshållplatserna finns vid Kalkvägens rondell under arbetsperioden, och att det där också finns en säker passage för att korsa Skärgårdsvägen via övergångsstället.

 

Mer information:

Projektchef Janne Wikström, Trafikledsverket, tfn 029 534 3600, [email protected]

Projektchef Timo Hirvasmaa, Kreate Oy, tfn 0400 627 461, [email protected]


Bilaga: trafikarrangemanget på kartan


Följ projektet:

Projektets webbplats: https://vayla.fi/sv/fornyande-av-lv-180-ravsundsbron-och-hessundsbron

Facebook: https://www.facebook.com/ravsundhessund/  

 

Målet med projektet Förnyande av Lv 180 Rävsundsbron och Hessundsbron är att trygga att den enda landsvägsförbindelsen till Pargas och Åbolands skärgård bevaras och blir bättre än tidigare. Dessutom gör man det möjligt för den nationellt betydande industrin i området att ta i bruk allt större specialtransporter inom industrins transporter. Projektet stöder också utvecklingen av näringslivet och markanvändningen i Pargas samt främjar trafiksäkerheten och boendetrivseln. Kostnadskalkylen för projekthelheten är 128 miljoner euro.

Bilagor