Hoppa till innehåll

Projektet Esbo stadsbana söker lösningar för höjningen av kostnadsnivån

Publicerad 9.2.2023 10.47

 

Trafikledsverket samt Esbo och Grankulla städer söker tillsammans lösningar på den risk som höjningen av den allmänna kostnadsnivån medför till projektet Esbo stadsbana. Med beaktande av den allmänna höjningen av kostnadsnivån verkar det sannolikt att byggandet av projektet inte kan inledas inom ramen för den nuvarande finansieringen.

Det rådande världsläget har en betydande inverkan på byggkostnaderna. Jordbyggnadskostnadsindexet har stigit med 18 procent sedan sommaren 2021 och även inom projektet Esbo stadsbana måste man nu förbereda sig på en eventuell kostnadsökning. Projektet har nu beviljats sammanlagt 275 miljoner euro i finansiering.

"Utöver höjningen av den allmänna kostnadsnivån har inga faktorer som väsentligt höjer kostnaderna observerats i projektets innehåll eller förhållanden. Vi har alltså inte stött på några överraskningar. Pandemins inverkan på kostnadsökningarna kunde vi ännu tackla, men effekterna av Rysslands anfallskrig på prisnivån är så stora att inte heller en noggrann planering av bygg- och arbetsskeden räcker till för att upphäva den allmänna prishöjningen", preciserar projektchef Tommi Rosenvall vid Trafikledsverket.

Kostnadskalkylen uppdateras nästa gång våren 2023 när byggplaneringen och de slutliga massornas struktur klarnar.

"Projektets kvalitets- eller servicenivå innehåller inte sådant som man kunde minska för att väsentligt påverka projektets kostnader. Planeringen av innehållet på Esbo stadsbana har styrts till att uppfylla kraven i Europeiska kommissionens förordningar och nationella bestämmelser, men genom att undvika en högre kvalitetsnivå", berättar Rosenvall.

Avtalsparterna behandlar alternativen till situationen tillsammans. 

"Vi söker aktivt en gemensam lösning för att dämpa projektets kostnader och säkerställa finansieringen så att vi kan påbörja byggandet enligt tidtabellen. Förberedande arbeten utförs redan som planerat. Dessa arbeten påverkar tågtrafiken under våren 2023 och vi ger närmare information om dem separat. Projektet Esbo stadsbana är ett förväntat projekt som förbättrar smidigheten i huvudstadsregionens närtrafik och punktligheten i fjärrtrafiken i riktning mot Åbo avsevärt. ”

Mer information:
Trafikledsverket, projektchef Tommi Rosenvall, tfn 029 534 3830, [email protected]
Esbo stad, stadsmiljödirektör Olli Isotalo, tfn 050 593 3359 [email protected]
Grankulla stad, stadsdirektör Christoffer Masar, tfn 050 411 0163 [email protected]

Följ projektet:
https://vayla.fi/sv/esbo-stadsbana

https://vayla.fi/sv/esbo-stadsbana