Hoppa till innehåll

Lv 132 omfartsvägen i Klövskog: Trafikledningssystemet testas mellan Klövskog och Nurmijärvi i september

Publicerad 9.9.2021 13.57

 

Det nya trafikledningssystemet testas på riksväg 3 mellan Klövskog och Nurmijärvi kyrkby samt på Klövskogs ringväg under september. Testningen medför inga olägenheter för trafiken.

Systemets byggnadsarbeten och installationerna av utrustningen har slutförts och inom projektet har man övergått till systemets testningsskede. Testningen av systemet, som består av variabla hastighetsbegränsningsmärken, informationsskyltar samt mätinstrument för väder och trafik, syns för väganvändarna under sammanlagt 5–10 dagar mellan den 13 och den 30 september.

Datumet då systemet tas i bruk preciseras då testningen framskrider

Under testningen kan det stå till exempel ”testning av vägskyltar” på skyltarna eller så kan det förekomma rader med olika märken eller varningsmärken. Under testningarna visas ibland även hastighetsbegränsningar i de variabla hastighetsbegränsningsmärkena. Testerna genomförs huvudsakligen kvälls- och nattetid.

Efter de testningar som är synliga för väganvändarna säkerställs det ännu innan systemet tas i bruk att det fungerar korrekt i olika situationer innan man börjar styra trafiken med hjälp av systemet. Detta sker genom att man följer upp att uppgifterna från trafikmätinstrumenten och vägväderstationerna är korrekta och att systemet kan föreslå rimliga och planerade hastighetsbegränsningar samt andra styrningar på basis av dessa uppgifter.

Systemet tas i bruk i slutet av året. Tidpunkten för ibruktagandet meddelas när tidtabellen preciseras i takt med att testerna framskrider.

En del av projektet Klövskogs omfartsväg

Som en del av projektet Klövskogs omfartsväg utvidgas trafikledningssystemet på riksväg 3 så att det sträcker sig från den planskilda anslutningen i Klövskog till anslutningen i Nurmijärvi kyrkby. Utvidgningen omfattar en sträcka på cirka nio kilometer. Målet är att förbättra trafikens smidighet och säkerhet på den livligt trafikerade Tavastehusleden mellan Klövskog och Nurmijärvi kyrkby. Kostnaderna för genomförandet av systemet är cirka tre miljoner euro och finansieras av Trafikledsverket, Nurmijärvi kommun och Fintraffic Väg. Normiopaste fungerar som entreprenör för projektet.
 

Mer information:

Marja Wuori, projektingenjör, Trafikledsverket, tfn 029 534 3834, [email protected]
Jukka Värri, enhetschef (infraprojekt), Fintraffic Väg, tfn 050 470 4475, [email protected]

Följ projektet:

www.vayla.fi/sv/klovskogsomfartsväg
www.facebook.com/klaukkalanohikulkutie

Lv 132 Klövskogs omfartsväg är den nya förbindelsen runt Klövskogs centralort som förbättrar trafikförhållandena i området och möjliggör utveckling av markanvändningen i närområdena. 

Bilagor