Hoppa till innehåll

Lv 132 omfartsvägen i Klövskog: Trafikledningssystemet tas i bruk den 2 november

Publicerad 1.11.2021 11.00

 

Som en del av projektet Klövskog omfartsväg har utvidgningen av trafikledningssystemet till riksväg 3 slutförts och den tas i bruk den 2 november. Systemet sträcker sig från den planskilda anslutningen i Klövskog till anslutningen i Nurmijärvi kyrkby, delvis även till Klövskog ringväg. Det nya systemet har byggts på en cirka nio kilometer lång sträcka.

Systemets bygg- och installationsarbeten slutfördes på sommaren. Under hösten har vi provat att de anordningar som ingår i det nya systemet och styrningen av dessa fungerar korrekt. Slutligen säkerställde vi ännu att det nya systemet kan kopplas till Tavastehusledens nuvarande trafikledningssystem”, berättar projektingenjör Marja Wuori vid Trafikledsverket.

“De markbyggnadsarbeten som ingick i entreprenaden inleddes i slutet av 2020, en tillfällig paus i arbetet pga. den snörika vintern. Trots detta genomfördes byggandet enligt tidtabell och projektet som helhet var lyckat”, konstaterar projektdirektör Pentti Haavisto vid Normiopaste, som ansvarade för byggnadsarbetena.

Styrningen av systemet överförs till Fintraffics vägtrafikcentral

Efter ibruktagandet börjar trafikledningssystemet administreras av Fintraffics vägtrafikcentral. Vi står även inför en period på nio månader, då systemets inställningar kan finjusteras efter behov, så att de säkert fungerar optimalt.

”I samband med ibruktagandet börjar systemet förmedla information om trafikmängder och vägförhållanden i realtid till Fintraffics vägtrafikcentral. Om trafikmängden på vägen ökar eller vägförhållandena avsevärt försämras, föreslår systemet ändringar i hastighetsbegränsningarna. Med variabla skyltar, varnar vi även bilisterna för bland annat halka, köer eller andra avvikelser i trafiken. Dessutom får de som ansvarar för vägunderhållet information via systemet”, säger projektchef Jarkko Johansson vid Fintraffic.

Målet är en säkrare led och smidigare trafik

Trafikledningssystemet består av märken med variabel hastighetsbegränsning, informationsskyltar, varningsmärken samt väder- och trafikmätinstrument. Tavastehusledens trafikledningssystem börjar strax söder om Ring III.

Trafikledningssystem på kartan

I utvidgningen ingår 

  • 16 nya märken med variabel hastighetsbegränsning för riksväg 3
  • tre nya informationsskyltar och varningssignaler för riksväg 3
  • en ny variabel informationsskylt på Klövskogs omfartsväg samt
  • väder- och trafikmätinstrument.

Trafikledningssystemet hjälper till att förbättra trafikens smidighet och säkerhet på den livligt trafikerade Tavastehusleden mellan Klövskog och Nurmijärvi kyrkby. Med hjälp av märken med variabel hastighetsbegränsning utjämnas rusningstoppar då hastighetsbegränsningarna kan ändras enligt respektive väglag och trafikförhållanden. Informationsskyltarna informerar trafikanterna om eventuella exceptionella situationer i trafiken.

De slutliga kostnaderna för att genomföra systemet uppgick till cirka 3,5 miljoner euro. Trafikledsverket ansvarade för projektet tillsammans med Nurmijärvi kommun och Fintraffic Väg. Byggarbetena utfördes av Normiopaste. Byggandet av trafikledningssystemet var delackord inom projektet Klövskog omfartsväg.

Tilläggsuppgifter:

Marja Wuori, projektingenjör, Trafikledsverket, tfn 029 534 3834, [email protected]
Jukka Värri, enhetschef (infraprojekt), Fintraffic Väg, tfn 050 470 4475, [email protected]

Följ projektet:

https://vayla.fi/sv/alla-projekt/mt-132-klaukkalan-ohikulkutie-hankkeen-etusivu 
https://www.facebook.com/klaukkalanohikulkutie

Lv 132 Klövskogs omfartsväg är den nya förbindelsen runt Klövskogs centralort som förbättrar trafikförhållandena i området och möjliggör utveckling av markanvändningen i närområdena.

Bilagor