Hoppa till innehåll

Livlig sommar inom projektet Sv 68 Pedersöre: I Edsevö iståndsätts en underfartstunnel, massabyte och trumarbeten i Kållby står i tur

Publicerad 30.5.2022 9.00

Förbättringsarbetet på stamväg 68 i Pedersöre framskrider enligt tidtabellen. Under sommaren iståndsätts underfartstunneln för gång- och cykeltrafik i Edsevö och i Kållby utförs massabytes- och trumarbeten. Broarbeten slutförs på båda objekten i slutet av sommaren.

 

I Edsevö iståndsätts under sommaren Joksholms tunnel för gång- och cykeltrafik under riksväg 8. Förbindelsen via tunneln förblir i bruk även under arbetets gång. Omvägen för gång- och cykeltrafiken är i bruk i Edsevö tills ändringsarbetena på stamvägen slutförs och de nya vägförbindelserna öppnas för trafik.

— Arbetena har som helhet framskridit enligt planerna. Pelarna på Holmvägens viadukt är gjutna och ställningsarbetena har inletts, berättar projektchef Pasi Kivioja vid Trafikledsverket.

Broarbeten i Edsevö. Edsevö.

Korsningsbron och de nya gång- och cykellederna blir klara före slutet av sommaren. Till entreprenaden hör också gång- och cykelleden på Hotellvägen samt breddning av ramperna i den planskilda anslutningen.

Formen för den nya järnvägsbron i Kållby kan redan skönjas. Brolocket gjuts i slutet av juni. Öster om bron förstärks vägunderlaget med hjälp av massabyte från och med maj. Väster om Vadbäcksbron vid Sale ersätts bron med två trummor i juni. Under arbetets gång passerar trafiken arbetsområdena längs omvägar.

Nya järnvägsbro i Kållby. Kållby.

Stamvägens nya sträckning tas i bruk i Kållby i augusti, då den gamla bron rivs. I slutet av sommaren färdigställs områdets förbindelsevägar och gator samt bullerräcken och nya busshållplatser.

Entreprenaderna i Pedersöre slutförs i sin helhet under hösten.


Ytterligare information

Projektchef Pasi Kivioja, Trafikledsverket
tfn 029 534 3602, fö[email protected]

Projektchef Timo Kujanpää, Skanska Infra Oy
tfn 050 544 7110, fö[email protected]

Vägmästare Stefan Hellund, Pedersöre kommun
tfn 050 562 5707, fö[email protected]


Projektet på webben

https://vayla.fi/sv/sv-68-pedersore
Bildbank på Flickr


Sv 68 Pedersöre -projektet

Stamväg 68 är en vägförbindelse från Virdois till Jakobstad som förbinder riksväg 23 och 8. Stamväg 68 är den viktigaste förbindelsen från Jakobstads stad och hamn till riksväg 8 och mot inlandet. I projektet Sv 68 Pedersöre bygger man en ny järnvägsbro i Kållby i Pedersöre samt förbättrar den planskilda anslutningen vid riksväg 8 och stamväg 68 i Edsevö. Cykel- och gångleden förbättras också i samband med entreprenaden. Projektkostnaderna uppgår till 5,5 miljoner euro för Edsevö och 5,2 miljoner euro för Kållby.

Bilagor