Hoppa till innehåll

Livlig sommar inom projektet Sv 68 Pedersöre: I Edsevö iståndsätts en underfartstunnel, massabyte och trumarbeten i Kållby står i tur

Publicerad 30.5.2022 9.00

Förbättringsarbetet på stamväg 68 i Pedersöre framskrider enligt tidtabellen. Under sommaren iståndsätts underfartstunneln för gång- och cykeltrafik i Edsevö och i Kållby utförs massabytes- och trumarbeten. Broarbeten slutförs på båda objekten i slutet av sommaren.

 

I Edsevö iståndsätts under sommaren Joksholms tunnel för gång- och cykeltrafik under riksväg 8. Förbindelsen via tunneln förblir i bruk även under arbetets gång. Omvägen för gång- och cykeltrafiken är i bruk i Edsevö tills ändringsarbetena på stamvägen slutförs och de nya vägförbindelserna öppnas för trafik.

— Arbetena har som helhet framskridit enligt planerna. Pelarna på Holmvägens viadukt är gjutna och ställningsarbetena har inletts, berättar projektchef Pasi Kivioja vid Trafikledsverket.

Broarbeten i Edsevö. Edsevö.

Korsningsbron och de nya gång- och cykellederna blir klara före slutet av sommaren. Till entreprenaden hör också gång- och cykelleden på Hotellvägen samt breddning av ramperna i den planskilda anslutningen.

Formen för den nya järnvägsbron i Kållby kan redan skönjas. Brolocket gjuts i slutet av juni. Öster om bron förstärks vägunderlaget med hjälp av massabyte från och med maj. Väster om Vadbäcksbron vid Sale ersätts bron med två trummor i juni. Under arbetets gång passerar trafiken arbetsområdena längs omvägar.

Nya järnvägsbro i Kållby. Kållby.

Stamvägens nya sträckning tas i bruk i Kållby i augusti, då den gamla bron rivs. I slutet av sommaren färdigställs områdets förbindelsevägar och gator samt bullerräcken och nya busshållplatser.

Entreprenaderna i Pedersöre slutförs i sin helhet under hösten.


Ytterligare information

Projektchef Pasi Kivioja, Trafikledsverket
tfn 029 534 3602, fö[email protected]

Projektchef Timo Kujanpää, Skanska Infra Oy
tfn 050 544 7110, fö[email protected]

Vägmästare Stefan Hellund, Pedersöre kommun
tfn 050 562 5707, fö[email protected]


Projektet på webben

https://vayla.fi/sv/sv-68-pedersore
Bildbank på Flickr


Sv 68 Pedersöre -projektet

Stamväg 68 är en vägförbindelse från Virdois till Jakobstad som förbinder riksväg 23 och 8. Stamväg 68 är den viktigaste förbindelsen från Jakobstads stad och hamn till riksväg 8 och mot inlandet. I projektet Sv 68 Pedersöre bygger man en ny järnvägsbro i Kållby i Pedersöre samt förbättrar den planskilda anslutningen vid riksväg 8 och stamväg 68 i Edsevö. Cykel- och gångleden förbättras också i samband med entreprenaden. Projektkostnaderna uppgår till 5,5 miljoner euro för Edsevö och 5,2 miljoner euro för Kållby.

Bilagor


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv