Hoppa till innehåll

Landsvägarnas skick nu: Inför vintern är vägnätet i bättre skick än i fjol

Publicerad 26.11.2020 14.12

Ett långt beläggningsprogram har förbättrat vägnätets skick i år. Samtidigt har trafikanterna blivit nöjdare med beläggningen på huvudlederna. För att den goda utvecklingen ska fortsätta borde man varje år hålla beläggningstakten på minst samma nivå som i år.

Framstegen inom Vägbeläggningsprogrammet har i år varit de största på femton år, cirka 4 000 kilometer. Vägarbeten har synts till runt om i Finland, eftersom finansieringen har legat på en bättre nivå än tidigare år, priset på bitumen har hållits lågt och hela branschen har arbetat hårt för att uppnå målen.

”Med den tilläggsfinansiering som vi fick i år kunde fler landsvägar än på länge få ny beläggning. Vår undersökning visar att konsekvenserna av beläggningsåtgärderna också syns i form av nöjdare trafikanter”, berättar Trafikledsverkets generaldirektör Kari Wihlman.

Trafikledsverket ansvarar för riktlinjerna för och enhetligheten i underhållet av de statliga landsvägarna. NTM-centralerna konkurrensutsätter och ingår avtal samt övervakar entreprenaderna.

Trafikledsverket genomförde en nöjdhetsundersökning bland trafikanterna i augusti-september. I undersökningen frågade man privatpersoner och förare av tung trafik vad de anser om landsvägarnas skick. Resultaten visar att respondenterna var mer nöjda än i fjol i synnerhet med beläggningens skick i huvudlederna.

”Dessutom var förarna av tung trafik betydligt nöjdare med landsvägarnas skick än de två föregående åren”, berättar Wihlman.

Även om yrkesförarna var mer nöjda med beläggningen, var de fortfarande mindre nöjda än privatbilisterna.

Vägnätets reparationsskuld syns i responsen

Generellt var medborgarna lika nöjda med landsvägarna som året innan. Medborgarna är tämligen nöjda med huvudvägarna, men nöjdheten med de belagda vägarna och grusvägarna utanför huvudledsnätet är fortfarande låg.

”Även om beläggningsprogrammet har varit omfattande i år, har det inte varit möjligt att reparera alla vägar i dåligt skick. Det finns sammanlagt cirka 51 000 kilometer belagda vägar, varav cirka 7 400 kilometer är i dåligt skick”, säger Juho Meriläinen, sakkunnig inom väghållning.

Utanför huvudledsnätet har cirka 1 500 kilometer, det vill säga dubbelt så många vägar som ifjol, fått ny beläggning. Trots detta har nöjdheten med det lägre vägnätet inte ökat.

”Detta kan bero på att det lägre vägnätet är betydligt större än huvudvägnätet och att en ökning av denna storleksklass ännu inte nödvändigtvis syns i nöjdheten. Sannolikt borde tusentals kilometer till åtgärdas för att det ska börja synas tydligt i nöjdheten”, konstaterar Meriläinen.

I det lägre vägnätet är också underhållsintervallet längre, så beläggningen är i dåligt skick på många ställen. Vinterförhållandena inverkar avsevärt på hur skicket på äldre beläggningar utvecklas. Till exempel förra vintern när temperaturen pendlade mellan plus- och minusgrader och det regnade rikligt i söder tog beläggningen ovanligt mycket skada. Vintertid kan underhållet endast göras i form av nödvändiga små lappningar.

Emellertid kan man inte skylla alla hål i landsvägarna bara på det utmanande väglaget på våra breddgrader. Antalet vägar i dåligt skick är stort, eftersom till exempel finansieringen under nästan hela 2010-talet har varit underdimensionerad. Eftersom reparationsskulden inte har uppstått över en natt, korrigeras den inte heller i första taget.

”Att minska reparationsskulden är ett maraton, inte ett sprintlopp. Beläggningstakten måste hållas på över 4 000 kilometer varje år för att reparationsskulden inte ska öka. Vi hoppas att finansieringen av underhållet hålls på en bra nivå under en lång tid”, säger Trafikledsverkets generaldirektör Wihlman.

I Trafikledsverkets undersökning om trafikanternas nöjdhet sommaren 2020 deltog 3 874 privatpersoner och 1 167 yrkeschaufförer. Datainsamlingen genomfördes mellan den 17 augusti och 21 september 2020. Undersökningen görs varje år.

Läs också: Informationspaket om vinterunderhållet av vägar

Mer information

Juho Meriläinen, sakkunnig inom väghållning, Trafikledsverket,
tfn 029 534 3564
[email protected]