Hoppa till innehåll

Isbrytningsperioden på 142 dygn avslutades

Publicerad 21.5.2021 13.59

Isbrytningssäsongen, som pågick från julen till mitten av maj, upphörde när den sista isbrytaren som assisterat i Bottenviken avslutade isbrytningen. Den gångna vintern började mild men blev hårdare i februari. Under vintern var alla isbrytare i Finland utom en i full gång. 

Irtokeula Saimaa murtamassa.
 

"Inom vintersjöfarten förbereder man sig på vintern i god tid, men en noggrannare prognos om hur hård vintern blir lyckas tidigast i slutet av januari. Under den nyligen avslutade säsongen syntes utmaningen med att utarbeta dessa exakta prognoser i praktiken. Därför måste Finland även under stränga vinterförhållanden ha den isbrytningskapacitet som behövs för att säkerställa smidiga sjötransporter inom utrikeshandeln", konstaterar chefen för sjöfartsenheten och sjötrafikdirektör Jarkko Toivola.

Den första isbrytaren JM Kontio avgick från Helsingfors den 25 december 2020 och de första assistansrestriktionerna trädde i kraft i Bottenviken den 27 december 2020 när Kontio anlände till området. Den sista isbrytaren var Polaris, som utförde säsongens sista uppdrag den 15 maj 2021.

"Vintern utvecklades i relativt måttlig takt fram till slutet av januari. I mitten av februari såg det ut att bli en längre kall period och att isbrytning skulle komma att ske även i Finska viken med hjälp av flera isbrytare", berättar sjöfartsexpert Tuomas Taivi vid Trafikledsverket.

"Den kalla perioden blev till slut kort. Vinterns utveckling slutade snabbt i en mildare period i månadsskiftet februari-mars", fortsätter Taivi. 

Mätt i isarealen var vintern 2020-2021 dock genomsnittlig. Den största täckningen uppnåddes den 15 februari 2021 och var 127 000 km². 

Under den gångna perioden hade Trafikledsverket tillgång till sju isbrytare från Arctia och en isbrytare från Alfons Håkans. Assistanssäsongen i Bottenviken var 142 dygn lång och i Finska viken 70 dygn lång.

Isbrytarna rörde sig sammanlagt drygt 60 000 sjömil i havsområdena, det vill säga cirka 2,5 varv runt jorden.

En lösbog kom för att stärka isbrytningen i Saimen

I Saimen utfördes isbrytning i två perioder, med tre isbrytare. I Saimen inleddes den första perioden den 10 december 2020 och avslutades den 5 februari 2021. Den andra perioden inleddes den 21 mars 2021 och avslutades den 29 april 2021. Däremellan inföll en underhållsperiod på sex veckor då kanalens slussportar underhölls. 

Isbrytningen i Saimen fick en betydande förstärkning under den gångna säsongen, då lösbogen Saimaa, som ägs av Trafikledsverket, anslöt sig till isbrytarstyrkan. För lösbogen Saimaa blev det under den gångna säsongen 100 arbetsdagar och 62 assistanshändelser, av vilka två var bogsering. I mars utfördes istester på lösbogen och enligt de preliminära resultaten verkar lösbogen nå de uppställda målen. 

Läs mer om lösbogens istester.

Hundratals arbetsdagar till havs och på djupfarleden i Saimen

Enligt preliminära uppgifter hade isbrytarna sammanlagt cirka 630 arbetsdagar, isbrytarna assisterade fartyg sammanlagt 1655 gånger och 162 gånger fick man ta till bogsering. Antalet assisterade hamnbesök i havsområdena var 1243.

Sammanlagt besöktes hamnar som omfattas av assistansrestriktioner i havsområdena cirka 8 800 gånger under den gångna vintern. Antalet arbetsdagar för de tre fartyg som opererade i Saimenområdet uppgick till 236, antalet assisterade fartyg till 167 och av dessa bogserades sex stycken.

"Den nyligen avslutade isbrytningssäsongen var avvikande i det avseendet att de hårda höst- och vinterstormarna nästan helt fattades. Höstens blåsiga period inföll tidigt och de traditionella stormarna i havsområdena vid jultiden uteblev, vilket kanske bromsade upp nedkylningen av vattnen. Den nordliga luftströmmen som rådde under en längre tid på våren tryckte ismassan mot södra Bottenviken, vilket i sin tur förlängde behovet av flera isbrytare något", sammanfattar Tuomas Taivi.

Tilläggsinformation 

Sjöfartsexpert Tuomas Taivi, tfn 0295 34 3328 eller [email protected]

Läs mer om vintersjöfart

Bilagor


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar.