Hoppa till innehåll

Inbjudan till presentation av vägplanen på informationsnätet : Förbättring av stamväg 51 och landsväg 115 vid Sunnanvik inklusive vägarrangemang, Sjundeå och Ingå, vägplan

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och Sjundeå kommun inleder uppgörandet av vägplanen enligt rubriken.

Vägplanen omfattar förbättring av trafiksäkerheten genom anläggning av en planskild anslutning i anslutningen av stamväg 51 och landsväg 115. Inom projektet görs dessutom anslutnings- och vägarrangemang och gång- och cykelleder.

Utkasten till vägplanen presenteras mellan 7.5-26.5.2021 på
informationsnätet på adressen: https://vayla.fi/kt-51-sunnanvikin-eritasoliittyma

Områdets invånare, markägare samt andra intressenter kan då bekanta sig med utkasten till vägplanen samt ge respons. Åsikter och respons angående planen kan skickas via epost senast
26.5.2021 till adressen [email protected]. Vid behov kan man angående planen även ringa till personerna nedan 25.5.2021 mellan kl. 15.00–17.00.

NTM-centralen i Nyland hanterar de personuppgifter som behövs för uppgörandet av planen. Mer information om vägplaneringens datasekretesspraxis fås på webbsidans datasekretesspartition på adressen
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/tietosuoja-ja-henkilotietojen-
kasittely

Inbjudan har publicerats på NTM-centralens informationsnät 7.5.2021
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

För tilläggsinformation angående planen: NTM-centralen i Nyland, projektchef Kirsi Pätsi,
tfn 0295 021 331, [email protected]
Finnmap Infra Oy, projektchef Niko Janhunen, tfn. 040 763 8134, [email protected]
Sjundeå kommun, planeringschef Timo Onnela, tfn. 044 386 1286, [email protected]
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

 

Publicerad 07.05.2021