Hoppa till innehåll

Inbjudan till presentation av utkastet till vägplan: Förbättring av riksväg 8 på avsnittet Ytterjeppo–Sorvist, Nykarleby, vägplan

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) utarbetar tillsammans med Nykarleby stad en vägplan ”Förbättring av riksväg 8 på avsnittet Ytterjeppo–Sorvist”. Målet för projektet är att förbättra trafiksäkerheten och trafikens smidighet på riksväg 8.

På grund av koronapandemin kommer inget traditionellt planeringsmöte att hållas. I stället kan invånare i området, markägare och andra intresserade bekanta sig mellan 20.4. och 2.5.2022 med planutkastet och annat presentationsmaterial på projektets webbplats: https://vayla.fi/sv/forbattring-av-rv-8-pa-avsnittet-ytterjeppo-sorvist

Det är även möjligt att ladda ner materialet via länken, som efter ovan nämnda datum inte längre är tillgänglig.

Man kan under ovan nämnda tid bekanta sig med ritningarna också på Nykarleby stadshus, Topeliusesplanaden 7.

Åsikter, kommentarer och frågor om planerna kan skickas senast den 2.5.2022 till adressen [email protected] eller som papperspost till NTM-centralens registratur, PB 156, 60101 SEINÄJOKI. Det är också möjligt för intresserade att ringa till personerna nedan på måndag 2.5.2022 kl. 16 - 17.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten behandlar personuppgifter som är nödvändiga för utarbetandet av planen. Om du vill veta mer om dataskyddspolicyn vid planering av trafikleder, bekanta dig med avsnittet om dataskydd på adressen https://www.ely-keskus.fi/sv/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely

Inbjudan har publicerats 13.4.2022 på NTM-centralens webbplats i datanätet.

Mer information ges av:
- Nykarleby stad Peter Sjöblom, tfn 06 7856 206 eller 044 721 9013, [email protected] 
- WSP Finland Esa Nyrhinen, tfn. 0400 161 857, [email protected]

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten

Publicerad 13.04.2022