Hoppa till innehåll

Inbjudan till presentation av utkastet till plan: Förbättring av landsväg 673 genom att bygga en gång- och cykelväg på avsnittet Vikby - Solf, Korsholm, vägplan

Korsholms kommun utarbetar, efter att ha kommit överens om ärendet med närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTMcentralen), en vägplan enligt lagen om trafiksystem och landsvägar (LjMTL, 503/2005) ”Förbättring av landsväg 673 genom att bygga en gångoch cykelväg på av-snittet Vikby - Solf, Korsholm”.

I projektet planeras några av de trafiklösningar som presenteras i Tölby - Vikby delgeneralplanen. Det planeras en kombinerad gång och cykelväg öster om landsväg 673, tre underfarter under landsväg 673, en anslutning till Tölby-Vikbyvägen samt förbättringar av anslutningsarrangemangen. Projektet förbättrar säkerheten för fotgängare och cyklister på det livligt trafikerade vägavsnittet. Projektet förbättrar även säkerheten för fotgängare och cyklister runtom i byarna på båda sidor om landsvägen.

På grund av koronapandemin kommer inget traditionellt tillfälle för allmänheten att hållas. Istället kan invånare i området, markägare och andra intresserade bekanta sig mellan den 12 januari och 22 januari 2022 med planutkasten och annat presentationsmaterial på projektets webbplats: www.korsholm.fi/landsvag-673

Åsikter, kommentarer och frågor om planutkasten kan skickas till e-postadressen [email protected] senast 22.1.2022. Det är också möjligt att ringa till personerna nedan tisdagen 18.1.2022 kl. 14-15 och 17-18.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten behandlar personuppgifter som är nödvändiga för utarbetandet av planen. Om du vill veta mer om dataskyddspolicyn vid planering av trafikleder, bekanta dig med avsnittet om dataskydd på adressen https://www.elykeskus.fi/sv/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely.

Inbjudan har publicerats 12.1.2022 på NTM-centralens webbplats.

För mer information om planen kontakta:

- Korsholms kommun Hans Hjerpe, tel. 050 696 12, [email protected]

- Ramboll Finland Oy Tero Hakkola, tel. 040 555 8497, [email protected]

Korsholms kommun Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten

Publicerad 12.01.2022