Hoppa till innehåll

Inbjudan till offentlig tillställning: Förbättring av vägarna 1002 och 11039 genom byggandet av Skåldö bro, Raseborg, utredningsplan

Närings-, trafik och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) håller på att
utarbeta en utredningsplan för förbättringen av motorvägarna 1002 och
11039, genom att bygga Skåldö bro.

Byggplatsen ligger i Raseborgs stad, cirka 6 kilometer söder om Ekenäs
centrum. Idag trafikerar skåldöfärjan mellan riksvägarna 1002 och 11039
och förbinder öarna Skärlandet och Torsö med fastlandet.

Syftet med översiktsplanen är att utveckla den nuvarande färjepunktens
vägförbindelse till Skärlandet. För att utveckla förbindelsen utreds
möjligheten för en fast broförbindelse samt utvecklingen av den befintliga
färjeförbindelsen. Huvudsyftet med projektet är att hitta en funktionell
lösning, som är optimalt dimensionerad för trafiken i trakten, som tjänar
markanvändningens behov på ett miljöhållbart sätt, och som är acceptabel
för olika parter och säkerställer en smidig och säker vägtrafik.

Det offentliga evenemanget kommer ordnas som följande:

Tid 1.11.2022 kl. 17.30–19.30
Plats Skärhalla Hembygdsförening, Skåldö, Skärhallavägen, 10600
Ekenäs, (Raseborg)

Kaffe serveras fr.o.m. kl. 17:00.

Under evenemangets lopp presenteras den kommande översiktsplanen
och preliminära lösningar som man kan uttrycka sin åsikt om. Mer
information om projektet finns på projekthemsidan
https://vayla.fi/sv/lv-1002-och-lv-11039-skaldo-bro. Åsikter och andra
kommentarer om projektet kan också uttryckas efter tillställningen genom
en online-förfrågan som öppnas efter tillställningen (en länk till
undersökningen kommer att läggas till på den ovannämnda projektsidan).
Undersökningen är öppen under tiden 1.-15.11.2022.
Presentationsmaterialet från den offentliga tillställningen kommer att
laddas upp på projektets webbplats för nedladdning efter tillställningen.

Evenemanget är öppet för alla områdets invånare, markägare eller andra
intresserade av ärendet. 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland behandlar personuppgifter som
är relevanta för beredningen av planen. Om du vill veta mera om NTMcentrets praxis för dataskydd inom vägplaneringen, kan du läsa mer på
sidan om dataskyddet på webbplatsen
https://www.ely-keskus.fi/sv/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely.

Inbjudan har publicerats på NTM-centralens webbplats
www.ely-keskus.fi/sv/kuulutukset 20.10.2022.

För mer information om projektet, vänligen kontakta:

NTM-centralen i Nyland, projektchef Mari Ahonen,
Tel. 0295 021 265, [email protected]

WSP Finland Oy, projektledare Risto Jounila,
Tel. 044 758 7555, [email protected]


Välkommen!

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Publicerad 20.10.2022