Hoppa till innehåll

Inbjudan till informationsmöte för allmänheten: Förbättring av riksväg 3 på avsnittet Helsingby–Laihela

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTMcentralen) utarbetar en utredningsplan för riksväg 3 på avsnittet
Helsingby–Laihela. På mötet presenteras ett utkast till
utredningsplan. 

I planen presenteras hur riksväg 3 kan förbättras till en fyrfilig väg
utgående från alternativ 1b i miljökonsekvensbedömningen.
Riksvägen förbättras huvudsakligen på dess nuvarande plats,
förutom vid Ruto, där vägen dras på norra sidan om den nuvarande
riksvägen i en ny terrängkorridor på en sträcka av cirka 3 km. 

Syftet med planen är att göra trafiken smidigare och förbättra
trafiksäkerheten. 

Mötet för allmänheten ordnas virtuellt via appen Microsoft Teams                                                  Live måndagen den 15.3.2021 kl. 18–19.30

Klicka här för att komma in på mötet på nätet 

Mera information om projektet och en länk till mötet finns på
projektets webbplats. Ett planutkast finns framlagt på webbplatsen
från 11.3.2021. 

Mötet är öppet för alla som bor på området, markägare och andra
som är intresserade av projektet. Man behöver inte ladda ned appen
för att delta, för det går att delta i mötet via webbläsaren. På mötet
går det att ställa frågor skriftligt via chatten. 

För att kommentera planutkastet har projektets webbplats en länk till
en responsblankett, där de berörda kan skriva in sina kommentarer
senast 21.3.2021. 

En videoinspelning från mötet, presentationsbilderna samt en 
sammanställning av frågorna som ställts på mötet och svaren på
dem kommer att läggas till på projektets webbplats efter mötet. 

NTM-centralen i Södra Österbotten behandlar behövliga
personuppgifter i anslutning till arbetet med planen. Om du vill ha
närmare information om datasekretessen i anslutning till vägplanen
kan du läsa avsnittet om datasekretess på adressen:
https://www.ely-keskus.fi/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely 

Inbjudan har publicerats på nätet
https://www.ely-keskus.fi/sv/kuulutukset Kungörelser för Södra
Österbotten 8.3.2021 

Mer information: 

NTM-centralen i Södra Österbotten, Eeva Kopposela tel. 0295 021
727, [email protected] 

Ramboll Finland Oy, Sanna Kaikkonen, tel. 040 5957 160,
[email protected] 

Välkomna! 


Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten

Publicerad 09.03.2021