Hoppa till innehåll

Inbjudan för allmänheten : Förbättring av Vattentornets anslutning vid riksväg 25 till planskild anslutning, Lojo,vägplan

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) samt 
Lojo stad håller på att uppgöra vägplan var Vattentornets anslutning vid 
riksväg 25 förbättras till planskild anslutning.
Som vägplanens ändamål är att förbättra trafikens flytande och dess
säkerhet genom att bygga Vattentornets anslutning till planskild anslutning
med behövliga väg- och anslutningsförbindelser samt förbindelser för
cyklister och fotgängare. Också behövlig bullerkontroll samt grundvatten-
skydd planeras.

Tillfället kommer att arrangeras: 
Tid: 10.5.2022 kl 18.00 - 19.30.
Plats: Lojo huvudbibliotek, Järnefeltsalen (Karstuntie 3, 08100 Lojo)
Vid presentationstillfället kan man bekanta sig med utkasten till vägplanen         
samt ge respons. Mer information om projektet kan fås på webbsidorna 
https://vayla.fi/vt-25-vesitornin-eritasoliittyma 

Tillfället är öppet för områdets alla invånare, markägare och andra 
intressenter. 
NTM-centralen i Nyland hanterar personuppgifter som är nödvändiga för
uppgörandet av planen. Om du vill veta mera om dataskyddspraxisen inom
vägplanering kan du bekanta dig med webbplatsens dataskyddsavsnitt på
adressen www.ely-keskus.fi/sv/tietosuoja.
Inbjudan är publicerad på informationsnätet på adressen: 3.5.2022
www.ely-keskus.fi/sv/kuulutukset.

Tilläggsuppgifter angående planen kan fås av:
NTM-centralen i Nyland, Mari Ahonen, 
tfn 0295 021 265 och e-post [email protected] 
Lojo stad, Seppo Lötjönen
tlfn 050 529 9869 och e-post [email protected]

Välkommen!
Nylands närings- trafik- och miljöcentral

 

Publicerad 03.05.2022