Hoppa till innehåll

I Uleåborgsregionen samlar man med hjälp av ett mobilspel in respons om cykelvägarnas vinterskick

Publicerad 3.1.2023 14.54

 

Pyöräilijä talvella.

Trafikledsverket lanserar i början av året ett mobilspel i Uleåborg och Kempele, med vilket kommuninvånarna kan tjäna pengar genom att märka ut problempunkter på kartan för vinterunderhållet av cykelvägarna. Respons samlas dagligen in om snöröjning, halka och ojämnheter.

Mobilspelet Crowdsorsa samlar in responsen i samarbete med Autori Oy, där spelarna samlar in sina observationer på kartan om problempunkter på cykelvägarna genom att fotografera dem. Varje respons är värd 50 cent som spelaren förtjänar till sitt konto. Kampanjen som inleds måndagen den 23 januari pågår i två månader, om inte gränsen på 2000 responser fylls redan tidigare.

– På huvudcykelvägen i Uleåborgsregionen testar vi denna vinter nya uppföljningsmetoder för att följa upp vinterunderhållet. Och att göra det med hjälp av ett spel är en ny uppfinning som är värd att pröva. Försöket kommer att ge bra referensinformation om underhållsnivån på huvudcykelvägarna och andra statliga cykelvägar för fortsatt utveckling, säger Jarkko Pirinen, sakkunnig inom landsvägsunderhållet vid Trafikledsverket.

– Vårt mobilspel som samlar respons tillsammans med Uleåborgsregionens cykelagenter gör det möjligt för kommuninvånarna att effektivt delta. Samtidigt får vi en exakt och aktuell lägesbild av cykelvägarnas vinterskick, konstaterar Crowdsorsas verkställande direktör Toni Paju.

Hur kan jag delta?

Du kan dagligen kl. 7–22 med hjälp av mobilspelet anmäla problem med vinterunderhållet av cykelvägarna i Uleåborgsregionen. Problem med underhållet av cykelvägar kan du meddela i applikationen Crowdsorsa, som gratis kan laddas ner från App Store och Google Play. Vem som helst som har en smarttelefon kan delta.

När du upptäcker något av följande problem på cykelvägen, markera det i spelets karta och ta ett foto av det:
- en oplogad cykelväg (minst 4 cm snö)
-snö som plogats någon annanstans ifrån på cykelvägen
-isig cykelväg
-störande ojämnhet på cykelvägen

Det lönar sig att vara snabb, eftersom en belöning på 50 cent betalas ut för varje observation som du rapporterar, förutsatt att den är tillräckligt allvarlig och inte redan har markerats av en annan användare i det aktuella korsningsavståndet. 

Information om infrastrukturen med hjälp av mobilspelet

Crowdsorsa är ett mobilspel som utvecklats i Finland där spelarna kan utföra olika kartläggningsuppgifter för infrastrukturtillgångar och samtidigt tjäna pengar. Crowdsorsa har redan 7500 användare och över 20 olika städer använder applikationen.

Mer information

Trafikledsverket
sakkunnig inom landsvägsunderhållet
Jarkko Pirinen
tfn. 029 534 3339
[email protected]

Crowdsorsa
Verkställande direktör
Toni Paju
tfn. 050322 6263
[email protected] 
 

Bilagor


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv