Hoppa till innehåll

I början av april inleds byggnadsarbetet av Esbo stadsbana vid Björkgårds järnvägsstation

Publicerad 27.3.2024

Bredaporten kommer att endast ha ett körfält från maj 2024 till hösten 2025. Arrangemangen för gång-, cykel- och mopedtrafik träder i kraft från och med april.

Trafikarrangemang i Björkgårds järnvägsstation

För att kunna lägga det nya spårparet byggs en ny bro vid Björkgårds järnvägsstation på södra sidan av den nuvarande banan. En ny bro byggs på norra sidan av banan för gång- och cykelförbindelser. Samtidigt utförs reparationsarbeten på den befintliga bron och ett nytt trappschakt samt en hiss byggs i anslutning till stationen. Dessutom ska jordmassor bytas ut, nya stödmurar byggas och en ny parkering byggas i stället för den nuvarande som ska avvecklas.

Ändringar i trafikarrangemangen från maj 2024 till hösten 2025

  • Fordonstrafiken styrs av trafikljus i båda ändarna av Bredaporten.
  • Gång- och cykelvägen under bangården växlar mellan den östra och västra sidan av Bredaporten, beroende på vilken fas arbetet befinner sig i. Den aktuella rutten är markerad i terrängen med hjälp av skyltar och kartor.
  • Ersättande rutter till Björkgårds järnvägsstation visas på kartan på nästa sida och är markerade i terrängen. Tåg från båda riktningarna stannar vid östra ändan av perrongen.
  • Parkeringen vid Björkgårds järnvägsstation kommer att vara stängd medan arbetet pågår från och med april.
  • Gångvägen längs med banan mellan Björkgårds järnvägsstation och Brandkårsgränden stängs från och med april.

Från och med april genomförs även jordtransporter mellan Björkgård och Brandkårsgränden.