Hoppa till innehåll

Hurdan är situationen? Välj körhastighet enligt den

Publicerad 2.11.2023 8.45

Rätt situationshastighet är ofta något helt annat än den högsta tillåtna körhastighet som anges med vägmärke. Valet av lämplig hastighet påverkas av trafikvolymen, väglaget och till exempel förarens vakenhetstillstånd. Det är också bra att vara medveten om skillnaderna mellan den vägspecifika hastighetsbegränsningen och den allmänna hastighetsbegränsningen.

Hastighetsbegränsningen är som namnet antyder den högsta tillåtna körhastigheten, inte målhastigheten. Det finns många orsaker till att en rätt situationshastighet ofta är lägre än den högsta tillåtna. Dessa omfattar både yttre omständigheter och förarens eller fordonets egna begränsningar: till exempel vägens skick, väglaget, sikten, fordonets belastning och lastens art, trafikförhållandena samt förarens vakenhetstillstånd och fordonets skick.

"Oberoende av var du kör ska du använda sunt bondförnuft då du funderar på en lämplig situationshastighet. Ingen är ensam i trafiken, utan även andra förares agerande påverkar. Om det till exempel känns som att du ständigt måste köra om, lönar det sig att först kontrollera vad den egna hastighetsmätaren visar", konstaterar Noora Airaksinen, ledande trafiksäkerhetsexpert inom vägtrafik, Trafikledsverket.

På hösten och vintern utmanas förarna bland annat av mörkret, som är en klar orsak till att sänka hastigheten. Överlag ska hastigheten hållas sådan att föraren behåller kontrollen över fordonet och vid behov kan stanna fordonet även vid dåligt väglag.

Vägspecifik hastighetsbegränsning och allmän hastighetsbegränsning är olika saker

Den vägspecifika hastighetsbegränsningen anges alltid separat med ett vägmärke. Då har experterna bedömt att hastigheten i fråga fortfarande är säker på vägen under goda förhållanden. Alla andra vägar har en allmän begränsning – i tätorter 50 km/h och utanför tätorter 80 km/h.

Den allmänna hastighetsbegränsningen anges oftast inte separat med ett vägmärke, utan på landsvägar börjar den till exempel vid vägmärket tätorten upphör när det därefter inte med vägmärke anges någon annan hastighetsbegränsning.

"Den allmänna begränsningen är absolut inte en målhastighet, eftersom till exempel trafikmiljön eller vägen inte nödvändigtvis är i ett skick för 80 km/h ens i goda väderförhållanden. Därför är det skäl att fundera särskilt noggrant på rätt situationshastighet på dessa vägar", påminner Tuomas Österman, expert på vägtrafikstyrning vid Trafikledsverket.

Drygt 40 000 kilometer landsväg omfattas av den allmänna begränsningen, dvs. över hälften av hela nätet (78 000 km). Dessa är dock mindre landsvägar med väldigt lite trafik. Totalt sker cirka två tredjedelar av trafikprestationen på huvudvägnätet, som är drygt 10 000 kilometer långt. För dessa vägar har man fastställt vägspecifika hastighetsbegränsningar.

Mer information:

ledande trafiksäkerhetsexpert inom vägtrafik Noora Airaksinen, Trafikledsverket
tfn 029 534 3494
[email protected]

Tuomas Österman, expert på vägtrafikstyrning, Trafikledsverket
tfn 029 534 3630
[email protected]

Läs också: Hastighetsbegränsningarna för vintern och den mörka perioden tas i bruk