Hoppa till innehåll

Hastighetsbegränsningarna för vintern och den mörka perioden tas i användning nästa vecka

Publicerad 19.10.2023 8.30

På landsvägarna övergår man senast den 27 oktober till hastighetsbegränsningar för vintern och den mörka perioden. NTM-centralerna fattar regionala beslut om hastighetsbegränsningarna för vintersäsongen. En lägre körhastighet förbättrar säkerheten, men säker körning är mer än att bara följa begränsningarna.

Hastighetsbegränsningarna för vintersäsongen tas i bruk i hela landet senast fredagen den 27 oktober. Det huvudsakliga utbytesdatumet är den 26 oktober, men NTM-centralerna kan börja förskjutningen redan måndagen den 23 oktober, om lokala förhållanden kräver det.

Hastighetsbegränsningarna på landsvägarna sänks huvudsakligen till 80 kilometer i timmen, på vissa vägavsnitt till 70 kilometer i timmen. På motorvägarna sänks hastighetsbegränsningen till 100 kilometer i timmen.

”Vägar med hög säkerhet eller med små trafikmängder möjliggör dock vissa undantag från de huvudsakliga vinterbegränsningarna. Till exempel kan hastighetsbegränsningen på hundra kilometer förbli i kraft på landsvägar där körriktningarna har separerats från varandra med ett räcke", berättar Tuomas Österman, trafikregleringsexpert vid Trafikledsverket.

Liksom under de senaste åren kan Fintraffic hålla de högre hastighetsbegränsningarna i kraft på motorvägar fram till slutet av november, om väderleks- och väglagsförhållandena tillåter det. Till exempel kan begränsningen på 120 km/h gälla i goda körförhållanden under den ljusa tiden på dygnet ännu i november.

Vanligtvis övergår man till normala hastighetsbegränsningar i månadsskiftet mars-april när dagarna blir längre och väglaget förbättras.

Uppmärksamma attityden, däcken och belysningen

Hastighetsbegränsningarna under vintern och den mörka tiden stöder en tryggare trafik och med hjälp av dem räddar man årligen åtta personers liv och förebygger tiotals skador. De sänkta begränsningarna stöder också principerna för hållbar trafik, eftersom bränsleförbrukningen och utsläppen minskar och vägbeläggningen inte slits ut lika snabbt.

”Lägre körhastigheter ger föraren mer tid att reagera på och agera i överraskande situationer. Kom ihåg att den högsta tillåtna hastigheten inte alltid är samma sak som en säker körhastighet, särskilt inte under vintersäsongen. Om omständigheterna så kräver är det bäst att lätta på gasen ytterligare", säger Noora Airaksinen, ledande trafiksäkerhetsexpert inom vägtrafik vid Trafikledsverket.

Under vintern sker en stor del av rörligheten under den mörka tiden. När man ännu kombinerar mörker med regn eller snöblandat regn kan sikten tidvis vara mycket dålig. Då är det svårare att urskilja andra trafikanter, såsom fotgängare och cyklister. Det bästa botemedlet även här är att lätta på gasen.

"Det är bra att reservera mer tid för körsträckan under vintersäsongen. Dessutom måste man försäkra sig om att däcken är lämpliga för väglaget och att bakljusen säkert lyser i skymning och dåligt väglag. Det lönar sig för fotgängare och cyklister att sätta på reflexer och se till att cykelljusen är i skick, även den röda baklyktan", påminner Österman.

Mer information:

Tuomas Österman, trafikregleringsexpert, Trafikledsverket
tfn 029 534 3630
[email protected]

Noora Airaksinen, ledande trafiksäkerhetsexpert inom vägtrafik, Trafikledsverket
tfn 029 534 3494
[email protected]

Områdesspecifik information: NTM-centralerna fattar regionala beslut om hastighetsbegränsningar under vintern och den mörka perioden. Gå till NTM-centralernas webbplats.

Se även:

Mer information om hastighetsbegränsningarna under vintern och den mörka perioden

Bilagor