Hoppa till innehåll

Hantera koldioxidavtrycket från infrastrukturbyggande genom att utnyttja information

Publicerad 9.12.2022 9.00

Den idag publicerade utsläppsdatabasen stöder Finlands mål att minska koldioxidavtrycket från infrastrukturbyggande. I utsläppsdatabasen InfraCO2 har man samlat objektiv information om utsläpp från infrastrukturbyggandets produkter. Databasen som Trafikledsverket beställt är öppen och avgiftsfri för alla.

I och med den idag publicerade InfraCO2-tjänsten utvidgas kunskapsunderlaget för koldioxidsnålt byggande även till infrastrukturbyggande. Databasen innehåller typiska utsläppskoefficienter för cirka tusen produkter och material inom infrastrukturbyggande som allmänt används i Finland.

I egenskap av ägare, byggare och upprätthållare av statliga vägar, järnvägar och farleder har Trafikledsverket en betydande roll när det gäller att minska koldioxidavtrycket från trafikledsinfrastrukturen. "Vi utvecklar aktivt kunskapsunderlaget och konsekvensbedömningen i anslutning till utsläppen under trafikledens livscykel. Samtidigt ökar vi kunskapen om hur trafikledsprojekten påverkar klimatet och miljön. Informationen om konsekvenserna utnyttjas både i planeringen av trafikledsprojekt och i utarbetandet av program för trafikledshållningen", berättar branschdirektör Virpi Anttila.

Energieffektiviteten inom byggande och trafikledshållning uppstår i stor utsträckning som en del av planeringslösningarna. "Minskade utsläpp och främjande av cirkulär ekonomi är en central del av en miljöansvarig och koldioxidneutral trafikledshållning. Praktiska exempel på detta arbete är till exempel förnyande av planeringsgrunderna, möjliggörande av användning av förnybart material samt utveckling av upphandlingskriterier", säger Anttila.

Utsläppsdatabasen InfraCO2 ger en aktuell grund för bedömningen av infrastrukturbyggandets koldioxidavtryck

I utsläppsdatabasen har man samlat genomsnittliga utsläppsuppgifter för de vanligaste och mest typiska produkterna och materialen som används vid infrastrukturbyggande. Tjänsten innehåller inte miljödeklarationer för enskilda produkter.

"Kärnan utgörs av uppgifter om byggprodukternas klimatpåverkan och andelen återvunnet material som produkterna innehåller. Dessutom innehåller databasen utsläppsuppgifter om de vanligaste processerna och tjänsterna inom infrastrukturbyggande, såsom transport och maskiner som används på byggplatserna", berättar Trafikledsverkets miljöexpert Karoliina Saarniaho.

Databasen betjänar förutom beställare av infrastrukturbyggande även experter på infrastrukturbyggande, såsom planerare, produkttillverkare och entreprenörer. Men informationen är ändå till nytta för alla som är intresserade av infrastrukturbyggandets klimatkonsekvenser.

Finlands miljöcentral SYKE har genomfört infrastrukturbyggandets utsläppsdatabas på uppdrag av Trafikledsverket.

Bekanta dig med databasen: CO2data.fi/infra/

Mer information:

Utveckling av utsläppsberäkningen för infrastrukturbyggande: Miljöexpert Karoliina Saarniaho, Trafikledsverket tfn 029 534 3294

InfraCO2 utsläppsdatabas: Specialsakkunnig Janne Pesu, Finlands miljöcentral, tfn 029 525 1405, janne.pesu (at) syke.fi

Läs också nyheten:  Koldioxidsnålt byggande ett gemensamt mål för infrastrukturbranschen


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv