Hoppa till innehåll

Generaldirektör Wihlman: Vi håller Finland i rörelse

Publicerad 16.9.2022

Ett fungerande trafikledsnät möjliggör Finlands välfärd, konkurrenskraft och hållbara utveckling. Trafikledsnätet är vår nationalegendom, men reparationsskulden uppgår redan till nästan tre miljarder euro. Detta syns i trafikledsanvändarnas vardag till exempel i form av sänkta hastighets- eller viktbegränsningar.

Underhållet av trafikledsnätet är ett långsiktigt arbete som vi utför varje dag året runt. Lederna underhålls, repareras och förbättras kontinuerligt så att befintliga vägar, banor och farleder hålls i så gott skick som möjligt. Dessutom byggs nytt på olika håll i landet: smidigare vägförbindelser, hållbarare broar, djupare farleder och nya spår parallellt med de gamla.

Under arbetets gång är byggplatserna dock ett slags flaskhalsar, som ofta stramar åt trafikantens eller tågresenärens nerver, särskilt under den mest hektiska byggtiden under sommarmånaderna. I vägnätet byggs nya leder, broar och anslutningar ännu långt in på hösten och även beläggningsarbetena fortsätter på NTM-centralernas byggplatser. På flera banavsnitt pågår projekt som kan orsaka förseningar eller andra svårigheter för passagerarna. Som i så många andra frågor lönar det sig dock i slutänden.

Målet med alla våra projekt och underhållsarbeten är en smidigare och säkrare trafik på såväl vägar och spår som på vattnet. Och slutresultatet är ett lednät som är mer funktionssäkert och i bättre skick än tidigare.

Under de senaste månaderna har den geopolitiska situationen och därmed även trafikströmmarna inom logistiken förändrats snabbt och radikalt. Vi befinner oss i en ny situation och måste fatta snabba beslut. Det är viktigare än någonsin att samordna de förändrade behoven och de nya lösningarna. Vi samarbetar intensivt med alla våra intressentgrupper och samarbetspartner för att hålla Finland i rörelse i alla lägen.

Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman.

Kari Wihlman
Generaldirektör för Trafikledsverket